The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Welkom

 
Jesus, I pray that You are glorified
through this page!
You are My everything,
the longing of my soul!
There is NO other that can satisfy!
NO other that can touch me like You do!

You are our Shield,
Our Deliverer, Our Refuge,
Our Fortress.
You are a Strong Tower
for us to run into!
You are our Physician,
You heal us of spiritual sickness
as well as physical!
Many times You have restored my Soul!
I give You all the Honor and Glory!
Without You,
I am nothing!

I love You Jesus!
Your Love to me has been so sweet!
Be exalted in my life!
Be exalted in my heart!
May my praise be a sweet aroma to You!
Thank You can never express
all that You do
and all that You are to me!

Praise Your Name forever and ever
JESUS!
 

 

 

 

JESUS IS LORD AND KING 

 

 

 

Psalm 27:4

 

Eén ding heb ik van de HERE gevraagd,
 
dit zoek ik:
 
te verblijven in het huis des HEREN
 
al de dagen van mijn leven,
 
om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen,
 

en om te onderzoeken in zijn tempel. 

 

 

Wees stil

 

 

Een plaats om even te rusten

Stil te zijn voor God

Luisteren naar Zijn stem

 

Een plaats om even te rusten

Zijn naam Groot maken

door liederen te zingen

met je stem

 

Een plaats om even te rusten

Je helemaal verwijderen

van de drukte van het leven

 

Een plaats om even te rusten

Gewoon genieten

Genieten van God de Vader

Genieten van Koning Jezus

Genieten van Zijn heilige Geest

die woont in jou

 

Waar je ook naar op zoek bent

Heb je pijn of verdriet van het leven

Kom gewoon

en geniet

zoals je bent 

 

Geniet van de stilte

Geniet van Zijn tegenwoordigheid 

in de stilte

Wees stil

Weest stil

en geniet van Hem 

 

 

Holy of Holiest

 

Laten wij zijn woning binnengaan,
laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank.

 
 We will go into his tabernacles:
we will worship at his footstool.
 Psalm 132:7
 
 
 
 

Heilig is de Heer

 

 

De Roeping van Jesaja

 

 Jesaja 6: 1- 8
 
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook.
Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien. Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.
 
Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij
 
 
 

 

Sword of the Spirit

 

  

 

 

De Verschijning van de Heer

 

 Ezechiel 43:1-12

 De verschijning van de HEER keert terug in de tempel 

Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag, leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebarkanaal, en ik wierp me voorover op de grond. De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de HEERToen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond: ‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen, zij noch hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. Ze plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn deurpost, alleen een muur stond er tussen ons in, ze bezoedelden mijn heilige naam met hun wangedrag en daarom heb ik hen in mijn woede vernietigd. Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voorgoed bij hen kan wonen.

10 Mensenkind, vertel het volk van Israël over de tempel, zodat ze zich schamen over hun wandaden, en laat ze het model nameten. 11 Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hen dan bekend met de indeling en het ontwerp van de tempel, met de uitgangen en de ingangen, kortom met de hele indeling, en met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hen op, opdat zij het nauwgezet uitvoeren. 12 Dit zijn de voorschriften voor de tempel; het hele gebied rondom de tempel boven op de berg is allerheiligst. Tot zover de voorschriften voor de tempel.’

 

 

title

Click to add text, images, and other content

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment