The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Ik kom in uw heiligdom Binnen

Posted by Silvia on June 25, 2010 at 3:02 AM Comments comments (0) 

Ik kom in uw heiligdom binnen,

't voorhangsel ga ik voorbij.

Ik breng U mijn offer, een zoete geur,

vrucht van wat U deed in mij.

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.

't Gaat nu alleen om uw eer.

't Reukwerk van mijn lofgezang

stijgt op in uw woning.

Ik kniel voor de troon van mijn Koning.

Samen met mijn stem hef ik

ook mijn handen op tot U,

het loflied komt diep uit mijn hart.

 


Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht

komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht

komen U toe, God van 't heelal.