The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Speciaal voor Jou

Posted by Daughter of Grace on July 3, 2010 at 4:29 AM Comments comments (0)

Speciaal voor jou


Wees niet wanhopig, als de hemel lijkt gesloten,

als je van ieder mens verlaten bent,

als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten

dat je geen blijdschap en geen vreugd meer kent,

als je verward bent in de leugen, het bedrog:

God is er toch? God is er toch?


Denk aan je doop. Toen heeft God gesproken:

“Je bent Mijn kind. En of je wilt of niet,

al heb je elke dag je woord gebroken,

toch breek Ik Mijn belofte aan jou niet.

Ik zei het tóen, Ik zeg het nu en nog:

Ik ben er toch? Ik ben er toch?


Voel op je voorhoofd: daar brand nog het water

dat teken was van mijn verbond met jou.

Dat gold voor tóen, dat geldt voor nu en later,

al ben je ontrouw, eeuwig is Mijn trouw.

Denk niet wanhopig: “God wat moet ik nog?”

Ik ben er toch? Ik ben er toch?


Ik ben er altijd. Maar je moet Mij zoeken;

Ik zal je horen, vóór je roept tot Mij;

maar róep dan ook. Al lijkt je bidden vloeken,

Ik hoor je stem, Ik kom en maak je vrij.

Al is er niets, dat in je voordeel pleit

Mijn kind, Ik ben er toch. Voor jou Altijd!”


@Auteur: Nel Benschop

 


In Stil Vertrouwen

Posted by Silvia on July 2, 2010 at 1:37 AM Comments comments (0)

 

In stil vertrouwen


Stel je geest in stil vertrouwen

nu maar open voor de kracht,

die God ook aan jou wil geven

als je biddend op Hem wacht.


Ga niet af op je gevoelens,

strijd niet stug je eigen strijd,

maar probeer tot rust te komen

in Gods tegenwoordigheid.


Leg je twijfel en je onmacht

maar eenvoudig in zijn hand,

dan zal Hij de weg wel banen:

God staat immers aan jouw kant!


Al beperkt je eigen kleinheid

dikwijls je geloofsterrein,

waag het maar met de belofte

dat Hij er voor jou wil zijn!


En al durf je met die waarheid

soms haast niet in zee te gaan,

omdat jij als mens zijn leiding

lang niet altijd kunt verstaan,


blijf dan toch maar hoopvol uitzien

naar de doorbraak van zijn plan,

want Hij rust niet voor zijn heil zich

ook aan jou voltrekken kan.


In de glans van die beleving

vind je hoe dan ook de moed

om het leven aan te kunnen.

Zo alleen maakt Hij het goed!


 

 

Uit: “In stil vertrouwen”

@van Truus van der Roest