The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Blog

Een Visioen: Ware en Valse Opwekkingen

Posted by Silvia on July 8, 2010 at 2:32 AM Comments comments (1)

Ik kreeg dit per email van iemand.


Een Visioen


Door: Patrick Ersig


Hier een verslag van een visioen die ik kreeg van God omtrent ware en valse opwekkingen. Dit visioen overkwam mij op 4 maart 2006, om even duidelijk te maken dat het een visioen was en geen droom. Ik was volledig wakker en in het visioen leek het alsof het mijn vrouw overkwam. Het visioen is ook gesproken op 18 maart op een bijeenkomst in Kansas, niet woord voor woord maar zoals het toen kwam door de Heilige Geest.


Het visioen


Alles was zwart en duister en ik zag een persoon in een behoorlijk tempo lopen. Niet snelwandelen, maar toch wel iets sneller als normaal wandelen, hij liep met een doel. Deze persoon wandelde recht en zeker, rechtop en sterk, plechtig en serieus, als een revolutionair, een strijder. Ik zag toen meer mensen, en dan nog meer in de verte en zij staken helder en glanzend af tegenover de duisternis die rond allen was. Ze liepen allemaal op dezelfde plechtige en ernstige manier. De Heer sprak en zei, "Dit is de rest die wandelt in heiligheid, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, gebrokenheid en volledige overgave aan MIJN WIL" let goed op wat ik doe Patrick.


Toen zag ik de individuele mensen zichzelf samenvoegen in kleine groepen van 2 of 3 mensen in het begin. En toen later kwamen er meer en de groep groeide uit tot 5 en later zelfs 10, en het licht nam steeds verder toe. Het was prachtig als een zonsondergang boven de bergen of een zonsopkomst boven een oceaan, een roos in volle bloei.

 

Wat ik daarna zag maakte dat ik uitbarstte in huilen tot het punt kwam dat ik niet meer kom omschrijven wat ik allemaal zag. Mijn vrouw bleef vragen "Wat!? Wat is het, wat zie je?!". Na een aantal minuten was het huilen verminderd zodat ik kon uitleggen wat ik zag. Terwijl de Heer deze rest in kleine groepjes leidde kwam de kracht van God naar beneden zoals in het boek Handelingen. De verlamden konden weer lopen, de blinden konden zien, de doven konden weer horen (letterlijk en figuurlijk) en de vervolging stookte het vuur alleen maar op!


 

Deze eindtijd trekken er heilige en rechtvaardige resten van de ernstige en plechtige strijders en revolutionaries in de duisternis van Amerika (vertaler: mogelijk zelfs breder dan Amerika) en haar achterover gevallen en lauwe, in slaap gewiegde kerk, met een glorie en kracht zoals die sinds de tijd van handelingen niet meer gezien is om het ware evangelie van Jezus Christus te verkondigen! Berouw en bekering, bevrijding van zonde en heiligheid!


 

De Heer sprak en zei "Dit is de opwekking die IK aan het brengen ben, het begint bij de individuele die door mij persoonlijk geroepen zijn, en die recht en zeker lopen, rechtop en sterk, plechtig en ernstig als revolutionairen, strijd. Mijn rest zal wandelen in heiligheid, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, gebrokenheid en volledige overgave naar MIJN WIL en IK zal hen samenbrengen.


 

Toen veranderde de visie


Nu zag ik iets wat op een slecht belichte film leek. Ik zag clips van mensen die aan het dansen en het schudden en trillen waren. Ik zag mensen vallen, schreeuwen, springen en zingen. Er waren grote menigtes in plaats van de weinigen, velen kwamen in grote groepen en vulden stadions en auditoria in plaats van de kleine groepen en individuele mensen die door God samengebracht werden. Zelfs enkelen van de mensen die een helder en glanzend licht afstraalden werden er in meegenomen. Ik zag dansen en klappen, trillen, schreeuwen, sterke en krachtige emoties en sensatiezucht. Vlezige geesten beweerden de Heilige Geest te zijn, er gebeurde grote wonderen en tekenen! De mensen proclameerden, "dit is de opwekking waarop we gewacht en voor gebeden hebben!! Dit is de opwekking waarover geprofeteerd is!! Dit is een uitstoring van de Heilige Geest, een grote beweging van God!!". Maar de Heer sprak en zei, Patrick dit is niet van mij dit is van satan, het is bedrog!! Velen zullen meegesleurd worden door deze slimme misleiding van de vijand.


Nadat ik dit visioen gehad had surfte ik uren over het internet, op zoek naar plaatsen die ik in die clips zag. Ik keek naar verschillende websites van kerken en foto’s van kerkgebouwen, want ik zou direct herkennen wat ik gezien heb, de plaats in het visioen stond me nog helder voor de geest. Ik heb deze plaats nooit gevonden maar ik wist dat ik het in de toekomst zeker een keer zou zien. Die tijd kwam in Mei 2008 toen ik videoclips bekeek van de opwekking in Lakeland, Florida. Ik viel zowat van mijn stoel toen ik onverwacht iets zag op Godtube wat ik ook zag in het visioen.


Op dat moment kreeg ik een ander visioen


Nu zag ik beide visioenen naast elkaar, een split-screen zeg maar. Ze groeiden beide in intensiteit en in een gelijke mate - terwijl de Ware opwekking groeide in kracht, groeide de valse in aantallen. En als de ware opwekking groeide in aantallen, groeide de valse in wonderen en tekenen. De Heer sprak en zei, Dit is geen visioen van de toekomst, het is reeds begonnen en het zal groeien als de dagen verstrijken. Ik doe dit nu en de vijand die is op hetzelfde moment ook bezig met zijn kopie.


Conclusie:


De Heer brengt een opwekking aan het einde der tijden zoals we die nog nooit gezien hebben, en deze begint bij jezelf. De Heer roept jou op voor apart zetting, heiliging en rechtvaardiging jegens de Heer en om te wandelen in gehoorzaamheid en totale overgave aan Zijn wil. Wees vrij van zonde, wees heilig want onze Vader is ook heilig, wees dood in het vlees en levend IN Christus. Wandel sober, plechtig en serieus voor de Heer, met een eerbiedige en heilige vrees voor God. Als je zoekt en wacht op een of andere grote georganiseerd uitstorting van emoties, tekenen en wonderen dan zul je de opwekking gaan missen. De opwekking start met jezelf! Zoek de Heer en ga elke dag dichter bij Hem staan. Sta het bloed en de genade van Jezus toe om alle bindingen in het vlees te doorbreken opdat je een heilige en rechtvaardige wandel zult hebben. Vraag de Heer om jou te tonen wat het is in jou leven dat jou weerhoud om heilig te zijn, ongeacht hoe klein of pijnlijk het zal zijn. Vraag de Heer om alles te openbaren dat jou ervan weerhoud om dichter bij Hem te komen en breng Hem eer en glorie en heb berouw over alles dat Hij jou zál tonen.


 

Leef je leven als een levend offer, levend water dat uitgeschonken wordt voor de eer en glorie van God. Er zijn veel dingen zowel cultureel, sociaal en religieus die ons weg bij God houden en weg van een wandel met Hem. Bid God om deze dingen aan het licht te brengen en maak die dingen krijgsgevangen hoe moeilijk het ook is. Als jij je niet realiseert dat de opwekking bij jou persoonlijk begint, dan zul je hem missen! De Heer roept jou vandaag, bekeer je uit je comfortzone en van je lauwe houding ten opzichte van de zonde in je leven en van hen om je heen die zichzelf dagelijks de dood in werken. De Heer roept jou vandaag om het bloed en de genade van Jezus toe te staan in je leven zodat je het zout mag zijn in een wereld die compleet uit elkaar stort, om rivieren van levend water uit je binnenste te laten stromen. Wat ga je nou doen?


 

De Heer roept je op om op DIT moment een keuze te maken om Hem lief te hebben met je hele hart, gedachte, en kracht. Om je kruis op je te nemen, aan jezelf te sterven en om HEM te volgen, laat alles achter je en zoek het bij Hem met alles wat je hebt. Kom uit waar je nu ben en wees apart gezet in een heilig, rechtvaardige gehoorzaamheid naar God!


 

LET OP! WEES NIET misleid door al het sensuele, emotionele bedrog die er zijn en zullen zijn die door mensen een opwekking genoemd worden. HET IS EEN TRUC VAN DE VIJAND! Als je hoort dat er een opwekking is uitgebroken in het dorp in de buurt, of misschien in je buurprovincie of misschien zelfs in je eigen stad onthoud dan deze waarschuwing. Er zal veel gezongen, gedanst en geschreeuwd worden, en veel dingen zullen echt wel waar klinken. Er zullen grote stromen van emotie komen die mensen aanzetten om te gaan vallen, springen, schreeuwen, huilen en janken maar het is niet van God. Velen zullen huilen van blijdschap "Vrede, vrede". Maar Gods dienstknechten zullen onderscheiding hoger achten dan welke gift dan ook, en zijn eerder bereid te sterven dan om te liegen, ongeacht de toename van wonderen en tekenen van al deze valse bewegingen die op dit moment rondgaan.


 

Als de "opwekking" waar jij in zit niet serieus, ernstig, eerbiedig heilig en rechtvaardig is, en de Liefde en de eerbiedige vrees voor God is niet alles wat je ziet, REN DAN VOOR JE LEVEN en waarschuw iedereen die je kent. Deze geesten zijn sterk en extreem krachtig, ga dat gebouw uit zo snel als je kunt en wees niet misleid door de wonderen en tekenen. Alsjeblieft ik smeek je om deze woorden te onthouden, er zullen er VELEN misleid worden en zelfs (als mogelijk) worden weg getrokken van het ware naar de valse kopie. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die deze waarschuwing lezen en het onthouden en gespaard zullen worden.


 

Het leger van de ware opwekking zal lijken op een klein groepje revolutionairen, of de Special Forces (Vertaler: navy seals, commando's of wat elite eenheid dan ook) met een eindtijd missie om af te ronden en satans kopie zal lijken op een bende wilde indianen, of een tribal krijgers die dansen en schreeuwend strijden. Het leger van de ware opwekking zullen deze vijand aanvallen in hun bolwerk, hun missie zal de zielen van mensen zijn door de kracht van de Heilige Geest, ze krijgen op hun hart om mensen vrij te zetten uit de binding van zonde door de boodschap van het kruis, en ze zullen de bolwerken van zonde zien vallen.


 

Satan je wordt in de gaten gehouden! God is een opwekkingsleger aan het oprichting en jou bolwerken zullen afgebroken worden. God roept uit naar jou beste lezer, maak een beslissing, wat ga je doen?


 

Vertaald door: Eduard Wustenveld