The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Having a Mary Heart Sign In or Register to add photos

Maria en Marta --- 38 Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. 40 Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. 41 Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. (Lucas 10:38-42)
« Back to Gallery 21 Photos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1 - 21 of 21 Photos
Rss_feed

Recent Videos

2116 views - 0 comments
2453 views - 0 comments
3219 views - 1 comment