The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

Silvia


Site Owner
Joined Jun 23 2010
Actions
General Info

FEMALE
Heaven is my Home
About Me

“ONE THING I have desired of the Lord, That will I seek: That I may dwell in the house of the Lord All the days of my life, To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.”

(Psalm 27:4)


De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.

De Shekinah Heerlijkheid is een theologische term uit de Hebreeuwse woorden genomen SHAKEN en MISHKAM, wat “wonen, verblijven” betekent of “tabernakel”.

Het betekent: de glorierijke aanwezigheid van God.

De wolk van Gods heerlijkheid dat is de ‘SHEKINAH’ van Zijn aanwezigheid.

De allereerste vermelding van deze Shekina vinden wij in Gen.3:24 als “het vlammende lemmer eens zwaards” tussen de cherubim aan de ingang van de Hof van Eden.

Eén van de manieren waarop God Zijn heerlijkheid toonde was in de vorm van een wolk.

Het volk Israël begon aan haar exodus uit Egypte. "De HERE ging zelf voor hen uit, des daags in een wolkkolom, om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom, om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk" (Ex.13:21-22).

Ook rustte De heerlijkheid des HEREN op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als een verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten" (Ex.24:15

Later sprak God weer uit dezelfde wolk, nadat deze was neergedaald op de tabernakel. "Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en de HERE sprak met Mozes" (Ex.33:9).

De Glorie van ‘SHEKINAH’ vertegenwoordigt de eigenlijke aanwezigheid van God, de wolk versluierde Zijn aanwezigheid.

Deze wolk leidde Zijn volk Israël, en de Heilige Geest leidt vandaag zo ook Zijn gemeente.


(Bron: Uitleg gevonden op internet, geschreven door Jelly)

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

5 Comments

Reply Silvia
3:28 AM on October 20, 2010 
Here in this holy place
(I am ready)

Here in this holy place
Here at this sacred time
Here as the world grows dim
In my heart I am ready
Ready to meet with You
Here as my will breaks down
And as my spirit cries
Here at the birth of dreams
In my heart I am ready
Ready to meet with You
Lord I am ready
Ready to meet with You


Cleanse my heart
Shape my mind
Break me down
Lord I am ready
Touch my lips
Fill my soul
Raise me up
Lord I am ready


Dave Wellington
Copyright 2001 Run Deep Music
Reply Silvia
9:06 AM on July 7, 2010 
"... the Lord, is my strength and my song..." Isaiah 12:2

Do you hear the Song?

It's the song of the Kingdom - a love song to the King. It's a song of delight in all His perfections - His power, His beauty, His wisdom, His love.... It's a song of Truth - the Truth that sets us free.

"Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance. In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted." Psalm 89:15-16

This Song is far more than words put to music. It's the wonderful Word of God, the melody of a trusting heart, a love-filled harmony between His life and mine. It brings a spirit of exultation as I look at Jesus, my King, and delight in His presence.

The Song flows from the heart of the King to the hearts of His people, joining our hearts in a timeless chorus of praise.

"I have set the Lord always before me," sang David, the shepherd-king who led the people in singing His song. "Because He is at my right hand I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices; my flesh also will rest in hope." Psalm 16:8-9

David knew the source and the strength of the Song in his heart. So did other servants through the ages. When an overwhelming enemy invaded Judah, King Jehoshaphat trusted God and prepared His people for victory. And "when they began singing and praising , the Lord set ambushes" against the threatening forces and won the battle on their behalf.

Fastened to stocks in the "inner prison," the apostle Paul and Silas, "were praying and singing hymns of praise to God." The sovereign Ruler of the universe heard. He sent an earthquake that broke their chains and opened the prison doors.

Nothing can block God's victory on our behalf, when He is the song of our hearts. That's why He wants to fill all His children with His song of Truth. It becomes a magnificent chorus, when all who are joined to Him through the cross sing it together in Spirit-led harmony.

So "let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Colossians 3:16-17You are my Song, beloved King. By Your life in me, make my life a song that brings honor to you. Let nothing in my flesh quench your song in my heart. Bring my life into perfect harmony with yours, then sing your wonderful truths in and through me, my Lord. "Put a new song in my mouth - a song of praise to my God." Thank you, precious Lord.References: Eternity
2 Chronicles 20:20-22; Psalm 16:8-9, 40:3, 42:8, 87:7, 96:1-3, 98:1-4; Isaiah 12:2-5; Ephesians 5:19; Colossians 3:11, 16.
Reply Daughter of Grace
1:57 AM on July 6, 2010 
Jezus Christus is de grootste overwinnaar die er maar is, laten we voor Hem juichen, Hem alle lof en eer brengen die Hem toekomt.
Jezus leeft!!! Hij bracht die overwinning aan het kruis ook voor jou!!


Verklaar iedere morgen:
dit wordt een geweldige dag, this is the day..., Zijn gunst is op mijn leven, zijn heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven (Ps 23: 6), ik ben vol verwachting over deze dag!

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vr ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
(Romeinen 8: 31-39)

?Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons
geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
(1Johannes 5:4-5).
Reply Daughter of Grace
11:44 AM on July 4, 2010 
DON'T YOU KNOW WHO YOU ARE?!!!

1 John 4:4 (Amplified Bible)

4Little children, you are of God [you belong to Him] and have [already] defeated and overcome them [the agents of the antichrist], because He Who lives in you is greater (mightier) than he who is in the world.


Woman Arise! Don't you know WHO you are?
Daughter of the King, Princess, Shining Star!

Stop walking around moping, rejected, defeated and lost!
How soon we forget what Jesus did on that cross!

Woman get up! GET UP out that pit!
Satan just doesn't know who he is dealing with!

You have the VERY Spirit of GOD living on the inside of you!
Why do you act as if you don't know what to do?!!

What then are you afraid of-Sis whom is it you fear?
YOU'VE GOT GOD INSIDE OF YOU-grasp this truth my dear!

Woman STAND UP, and hang up that phone!
Stop complaining to your friends and go sit at the THRONE!

Ask Him to give you a deeper revelation of the power contained within
And when Satan comes back, you won't fall for it again!

Woman ARISE, stand firm, don't you dare even quit!
The voice of the enemy, don't even listen to it!

Use your authority-the authority given to you in Christ
Woman RISE UP, time to take back your LIFE!

You have GOT to understand just WHO you are!
Daughter of the King, Princess...Shining STAR!

@LaTanya Scott
Reply Daughter of Grace
5:22 PM on July 2, 2010 
Gedragen door Gods liefde

Als je je weet gedragen door Gods liefde
Waarom aarzel je dan?

Als je je weet gesteund door de kracht van de mensen om je heen
Wat weerhoud je dan?

Op te komen voor hen wiens rechten met voeten worden getreden
Gastvrijheid te bieden aan hen die geen dak boven hun hoofd hebben
Warmte te geven aan hen die de liefde van een medemens ontberen
Perspectief te bieden aan hen die de toekomst niet onder ogen kunnen zien.

Gods liefde en de kracht van mensen spannen samen
Om deze droom waar te laten zijn.

Ga, wandel, handel, laat n velen worden
En het visioen zal werkelijkheid worden.

Recent Videos

2116 views - 0 comments
2454 views - 0 comments
3219 views - 1 comment