The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

The Secrete Place

Behind the Veil


De Troonzaal en Heerlijkheid

 

 

 

PETER TAN is de voorganger van “The Tabernacle of Glory”,
een grote, snelgroeiende gemeente in Kuala Lumpur, Maleisië.
Hij is de schrijver van o.a. het boek : “De zalving van de Heilige Geest”.

BEZOEK AAN DE TROONZAAL VAN GOD door Peter Tan

Terwijl ik op de bank zat, verscheen de Heer Jezus aan mij in 1986. Ik dacht dat Hij was gekomen om een van mijn gebeden te beantwoorden - om de hemel te mogen bezoeken. Dus ik stak mijn hand naar de Heer uit en zei : “Ik ben klaar om mee te gaan”. De Heer glimlachte naar mij en zei dat het nog niet de tijd was om mee te gaan. Hij begon over andere dingen, zoals de zalving van de Heilige Geest te praten.
In het begin van 1994, toen we uitspraken dat dat het jaar van visitaties zou zijn, wist ik in mijn geest dat mijn gebeden beantwoord zouden worden. Ik wist niet wanneer, maar wel dat het in dat jaar zou zijn.

Ergens in het begin van april 1994, werd mijn geest meegenomen naar de hemel. Het gebeurde allemaal heel snel. Ik had geen tijd om tijdens de reis iets te zien, ook zag ik de andere delen van de hemel niet. Zelfs de paarlen poorten zag ik niet – ik was meteen opgenomen in de Troonzaal van God.

God kent de verlangens van ons hart en Hij wist dat het binnengaan in de Troonzaal van God mijn diepste verlangens zou verzadigen. Ik was me ervan bewust dat de heiligen in de hemel wisten dat ik er was. Het lijkt of de mensen in de hemel weten wat er geestelijk met ons gebeurt. Zij weten of wij met de Heer wandelen of niet. Zij kunnen onze geestelijke ontwikkeling en groei aanvoelen. Wanneer er geestelijk iets staat te gebeuren in ons leven,
dan weten zij er ook van. Sommigen van mijn vrienden en geliefden in de hemel wisten dat ik er was. Dat was het eerste wat ik mij realiseerde in de hemel. Het weten dat ze er zijn is alsof je heel dicht bij hen bent, zelfs als je ver van hen verwijderd zou zijn. Er is in de hemel geen afstand.

Het eerste wat ik deed in de Troonzaal was neervallen voor God. Ik begon te huilen vanwege de liefde en de barmhartigheid van God. Temidden van de ontzagwekkende aanwezigheid van God, realiseerde ik mij dat Hij iedere belofte en ieder woord dat Hij over mij had uitgesproken, had vervuld. God beantwoordt alle verlangens – als wij voortdurend bidden en Gods Woord geloven en niet toestaan dat twijfel en angst het van ons beroven. Soms neemt het tijd voordat het antwoord komt, maar het zal komen.

In Zijn aanwezigheid was er een bewustzijn dat het belangrijkste over bezoeken van God, de timing is. Het gaat niet alleen om de voorbereidingen - hoewel deze ook heel belangrijk zijn want we moeten een zuiver hart voor God hebben. Het is niet hoe heilig u bent of hoe geestelijk of hoeveel goede werken u voor God gedaan heeft, maar het is de volheid van Gods timing die bepalend is voor Gods bezoek. God bepaalt de tijd en plaats. God wilde dat er eerst
meer geestelijke kennis was opgebouwd in mijn leven, voordat Hij mij de Troonzaal kon laten zien. Dat is de reden waarom Hij heeft gewacht tot 1994. De visitatie zou daardoor meer permanent zijn in mijn leven. Ik geloof dat ik geestelijk niet klaar zou zijn geweest als God het eerder had gedaan. Dat is wat ik bedoel met de juiste tijd. We kunnen ons niet veroorloven om krampachtig te zijn over Gods visitaties. We moeten Hem vertellen : “Heer, het maakt niet uit hoe of wanneer u zichzelf openbaart, alles wat we willen is om in uw volmaakte wil te zijn om de juiste dingen op de juiste tijd te ontvangen”. Als het niet Gods tijd is en het gebeurt toch (wat niet het geval zal zijn) zou de uitwerking en het effect van dat bezoek niet blijvend zijn.

Toen kwam het begrip dat God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest geen woning of verblijfplaats hebben. Tegengesteld aan de heiligen die (riante) woningen hebben om in te leven. Ik was verbijsterd dat de Troonzaal Gods huis was. Hier leefde Hij. Gods Troonzaal was Zijn huis. We weten dat de hele hemel Zijn woonplaats is maar de Troonzaal is de plaats waar Hij woont. In Johannes 14:1 zegt Jezus dat er vele woningen zijn in Zijn Vaders huis. De
hemel is Gods huis. In de Bijbel lees je nooit dat Jezus een woning heeft of dat de Vader een speciale plaats heeft waar Hij zich van tijd tot tijd terugtrekt of dingen kan doen die Hij wil.
 
De Troonzaal is de plaats waar Hij verblijft. Het is Zijn woonkamer, Zijn slaapkamer en Zijn werkkamer waar Hij voortdurend verblijft.

Het volgende waar ik mij van bewust werd, is dat God de bron is van alle licht in de hemel. De Bijbel zegt dat er geen zon is in de hemel omdat de heerlijkheid van God alles verlicht. We lezen in het Woord dat de engelen licht uitstralen en dat er een schittering is rondom hun aanwezigheid. In de hemel stralen de engelen op verschillende niveaus Gods heerlijkheid uit.
Ik werd me heel sterk bewust van het feit dat al die schittering en stralendheid van al de schepselen van God in de hemel – engelen, heiligen en anderen – slechts een weerspiegeling zijn van Gods heerlijkheid.

Alle hemelse kleding was gemaakt van substanties van de geest zoals rechtvaardigheid, lof, etc. Al deze dingen waren levende substanties. Wanneer we God aanbidden dan gaan deze substanties van onze geest uit naar God. Jezus vertelde de rijke jongeman in Lucas 18:22 om alles wat hij had te verkopen en aan de armen te geven, en hij zou beloningen in de hemel
ontvangen. Het allerbelangrijkste ten aanzien van geven en goede werken is niet het werk op zichzelf of wat we doen. Het is de houding van ons hart die de beloning bepaalt. Wanneer we, geleid door de Geest, iets doen en de houding van ons hart is juist, dan gaat daar een mate van geestelijke kracht en substantie van onze geest uit naar God.

In Philipenzen 4:18 zegt Paulus dat de offers die zij hem hadden gegeven een lieflijke geur waren voor God. Zij bevatten tastbare, geestelijke substanties. Toen Noach een dier offerde aan God, nadat hij uit de Ark was gekomen, was het de juiste houding van Noach’s hart die een lieflijke geur was voor God – niet de geur van het verbrandde dier (wat waarschijnlijk helemaal niet lekker rook). Noach’s juiste houding van hart deden een geestelijke substantie
naar God toe gaan.

In Openbaring staat dat de witte kleding in de hemel de rechtvaardige werken van de heiligen zijn. De betekenis is dat welk goed werk je ook doet voor God, dit je geestelijke deposito in de hemel is. In Jesaja 61 lezen we over de gewaden van lof. Openbaring maakt melding van de gebeden van de heiligen die naar de hemel gaan. Deze juiste houdingen van hart van de heiligen, terwijl zij geestelijke werken uitvoeren op aarde, produceren substanties waarvan de
hemelse woningen, de hemelse beloningen, de hemelse kronen en kleding, etc., van gemaakt worden. Bij alles wat je doet voor God is het heel belangrijk dat de houding van je hart goed is - dat je het doet uit liefde voor God en de mensen. Dan zal de zuiverheid en de volheid van deze geestelijke substanties van je hart naar God opgaan en hemelse beloningen voortbrengen.
Deze hemelse kleding zal op zichzelf geen licht kunnen produceren. Zij zijn als de maan voor de zon. De stralendheid van de maan is afhankelijk van de zon. Op dezelfde manier zijn de stralendheid van de engelen en de hemelse kleding een weerspiegeling van de heerlijkheid van God. Ik was me er volledig van bewust dat als God op de een of andere manier dit licht vanuit Zijn Troon zou stoppen, iedere engel, plant en hemels kledingstuk zwart zou worden.
Er zou dan geen enkele schittering meer zijn.

Terwijl ik de heerlijkheid van God zag, was er een diep besef dat wie ik ben, wat ik ben, wat ik draag, wat de heiligen in de hemel dragen en al de schitterende woningen rondom de Troon slechts een weerspiegeling zijn. Je zou letterlijk kunnen zeggen dat Zijn leven in ons is. De rivier van leven die voortdurend blijft stromen vanuit de Troon van God, verlicht al het leven
in de hemel. Heerlijkheid en leven zijn één in de hemel. Leven hebben is heerlijkheid hebben. Heerlijkheid hebben is leven hebben.

Iets anders waar ik mij bewust van werd, was dat de kleding voortdurend veranderde om verschillende doeleinden. We dragen niet 10.000 x 10.000 jaar dezelfde kleding. Er zijn verschillende soorten kleding die we dragen en zij geven weer wie God is en wat Hij aan het doen is. Op deze aarde dragen sommige mensen kleding die hun werk en positie aangeven. In de hemel is dat ook zo maar dan met een uitzondering. Veel uniformen op aarde zijn niet
comfortabel om te dragen, de meeste mensen geven er de voorkeur aan om vrijetijdskleding te dragen. In de hemel voelt alle kleding prettig aan, ze zijn helemaal niet oncomfortabel.
 
In de hemel zijn de twee één. Alle kleding is een uitdrukking van de verschillende posities en werken van de engelen om hun verschillen in werk aan te tonen. Ik was werkelijk verbaasd toen ik mij dit realiseerde. Ik wist niet dat engelen van kleding veranderden, hoewel ze geen garderobe hebben zoals wij dat kennen op aarde. Wat ik zag was dat wanneer engelen voor een opdracht de Troonzaal binnenkwamen, zij met verschillende dingen weer weggingen.
Soms namen ze zwaarden met zich mee, soms een vaas, of verschillende andere dingen om aan de mensen op aarde te geven. En elk van deze dingen was een krachtige impartatie van gaven of substanties. Het is iets letterlijks in de geestelijke wereld hoewel het alleen een tastbaar gevoel in je geest kan geven wanneer je het ontvangt. Wanneer je een geschenk van God ontvangt, bijvoorbeeld een ring, dan geeft God letterlijk iets aan jou, hoewel je in je
natuurlijke lichaam slechts een zware impartatie van de zalving voelt. In de geestelijke wereld zijn er vele, vele soorten gaven die God aan Zijn kinderen geeft en de engelen hebben de opdracht gekregen om die te sturen. Terwijl de engelen naar de Troonzaal kwamen om de opdrachten van God te ontvangen, werden hun kleren in een oogwenk veranderd. Daarna verlieten ze Gods Troon met hun opdracht.

Nadat ik een tijd voor de Troon had gehuild, stapte Jezus van Zijn Troon en nodigde mij uit om erop te gaan zitten. Ik antwoordde: “Heer, ik……..” Ik werd met ontzag vervuld. Het was niet dat ik Hem niet wilde gehoorzamen, maar dit was meer dan ik aankon.
 
Ik weet dat het Woord van God zegt dat Hij ons mede gezet heeft in de hemel in Christus Jezus (Ef. 2:4-7). Maar dit is de hemel en je gaat gewoon niet op de Troon van God zitten. Maar Jezus nam mijn hand en plaatste mij op Zijn Troon.

Op de Troon van God was het alsof het besef van verleden, heden en toekomst verdween. Het is als een positie waar je instapt en waar alles in het verleden en alles in de toekomst is als het heden. Er is geen tijdsbesef. Alles wat God vanuit Zijn Troon heeft gesproken, door de profeten en door wat Jezus gezegd heeft op aarde, zal tot stand komen. Er was een besef dat
Jezus en de Vader niet een vinger hoefden te verroeren om het Woord van God te laten geschieden. De kracht en de invloed van het gesproken Woord van God waren geweldig machtig, zelfs al was het eeuwen geleden uitgesproken. De ontzagwekkende kracht ervan kon je voelen in de hemel en op de Troon van Jezus. Je wéét dat het Woord van God tot stand gekomen is of tot stand zal komen. Er was een bewustzijn dat het volbracht was, vervuld en klaar. Je was je er intens van bewust dat de kracht die er van de Troon van Jezus uitging, zorgde voor de vervulling van het gesproken Woord van God. De kracht van het Woord dat uitgesproken werd als een koninklijk bevel, was zodanig dat alles wat Jezus hoefde te doen, was te zitten op de Troon en te regeren en het zou gebeuren. (Hebr. 1:5-8) Er is een autoriteit die vanuit de Troon stroomt, een kracht die alles aandringt om in overeenstemming te komen met zijn heerschappij.

De enige reden waarom God engelen en mensen gebruikt is niet omdat Hij in zichzelf niet genoeg kracht zou bezitten om het te doen. Hij wil ons de gelegenheid geven om te ondervinden hoe het vanuit Zijn oogpunt is om Zijn dingen te doen. Voordat er ook maar engelen bestonden, had God al de mogelijkheid om wat dan ook in het leven te roepen.

Dezelfde bekwaamheid is er nog steeds. Er ging zo’n intense kracht van de Troon van Jezus uit dat het iedere man, vrouw, kind en alles op aarde aandrong om in overeenstemming te komen met de wil van God. God heeft Zijn engelen om Zijn werk te doen. Maar Gods kracht is zodanig dat Hij het kan doen zonder Zijn engelen. Hij heeft zoveel kracht dat alles wat Hij hoeft te doen is het te spreken en het is gebeurd. We weten dat het zo gebeurde in Genesis 1, waar God sprak en het was er.

In 1 Cor. 15:25-27 staat dat Christus als Koning moet heersen totdat God al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Want God heeft alles aan de voeten van Christus onderworpen……….Het zijn van Christus op de Troon, legt een enorme druk op alle dingen om te komen onder zijn voeten. Jezus zegt in Marcus 11:23-24 als je gelooft dat wat je zegt gebeurt en je twijfelt niet in je hart, dan zal de
berg, waar je tot spreekt, verwijderd worden. Dit vers spreekt over geloven in wat je zegt. Wanneer je tot de berg spreekt en je gelooft het, dan zal dit druk uitoefenen op de berg om verwijderd te worden. Zo was het in de Troonzaal. De intense en ontzagwekkende kracht van Jezus, regerend op de Troon, maakte dat ik het niet lang kon volhouden.

Er is ook een ander aspect van de Troon. We hebben de neiging om te denken dat alle dingen de Troon van God omringen en dat er voor de Troon een glasachtige zee van kristal is. Zo is het niet helemaal, je kon niet zien wat er achter de Troon van God was. Als ik een stoel zou nemen en erop ga zitten dan zou je kunnen zien wat er achter en om de stoel is. Het was alsof
er heerlijkheid of leven vanuit de Troon stroomde. Het leek wel of de Troon in verband stond met oneindigheid. Achter de Troon is oneindigheid, je kon net zo ver kijken als je wilde, verder dan het natuurlijke. Er is geen einde aan het leven dat van de Troon uitstroomt. Het was alsof je keek in het oneindige. Je kon het einde niet zien. Ik geloof dat er mogelijk meerdere universums zijn die de Almachtige God in Zijn grootheid geschapen heeft en dat wij
slechts een heel klein onderdeel van het heelal zijn. Het is als oneindigheid keer oneindigheid van de werelden die God geschapen heeft. Het was ontzagwekkend te weten hoe machtig en groot onze Almachtige God is. De onthulling van de Troonzaal gebeurt in verschillende fases.
Ik kon het nauwelijks bevatten. Het was alsof er ergens anders nog een universum was met een andere wereld – en de Troonzaal van God die verbonden is met oneindigheid, is ook verbonden met dit heelal en met nog vele, vele andere universums. En God is zich bewust van wat er hier gebeurt en daar en tot het verste bereik van het totale universum.
Het oneindige zien is alsof je twee spiegels tegenover elkaar plaatst. Je kunt net zo ver kijken als je wilt, er is geen einde aan. Er zijn vele onthullingen van de Troon van God aan elk universum dat daarmee verbonden is in oneindigheid.

In de hemel is het alsof er verschillende niveaus zijn. Binnen elk niveau is er een openbaring van God. Het is niet zo dat er verschillende niveaus van heerlijkheid zijn en er voor elk niveau een troon van God is. Er is slechts één niveau waar de Troon van God is. Als je op een lager niveau bent en je wendt je tot God, dan zie je nog steeds Gods Troon (maar dan vanuit dat
niveau). Het is dezelfde Troon maar gereflecteerd door bijvoorbeeld zeven fases van heerlijkheid. Daar zie je de Troon op een andere manier dan waar ik was. Ik was me er intens van bewust dat gelovigen naar de Troon van God konden uitreiken en andere delen van de Troon konden zien dan ik kon zien. Dat was wat mij werkelijk verbaasde. Het is alsof er vele lagen van glas met verschillende fases van transparantheid zijn. Veronderstel ik zou een
gloeilamp voor deze verschillende lagen glas plaatsen. Dan zou je het licht in verschillende graden kunnen zien, al naar gelang de verschillen in transparantheid van het glas. Als je op het lagere niveau bent dan zie je nog steeds de gloeilamp maar het is niet alleen een weerspiegeling – het is alsof je kijkt in een hologram. Op de aarde zou je het kunnen zien als een weerspiegeling, maar in de hemel weet je dat je het licht ziet vanaf een ander niveau.
Omdat het de verschillende fases van heerlijkheid is gepasseerd, zie je de Troon van God anders vanaf het laagste niveau. Mensen kunnen de Troon vanaf deze verschillende niveaus benaderen. Wanneer je op het hoogste niveau bent, ga je begrijpen hoe je de Troon ook kunt zien vanaf andere niveaus. Dus ook in het kinderparadijs hebben zij de openbaring van Gods
Troonzaal, maar dan vanaf een ander niveau.

De Troonzaal is niet statisch. Het blijft niet steeds hetzelfde waar je alleen maar de heerlijkheid van God ziet en alle schittering daarvan. Verschillende dingen nemen er plaats op verschillende tijden. Na de ervaring om met Jezus op de Troon te zitten, mocht ik gaan staan en al deze dingen waarnemen. Ik begon te begrijpen wat Elia bedoelde toen hij zei: “Ik sta in de aanwezigheid van God.” De betekenis is: staan in de aanwezigheid van God en in staat zijn
om al de aktiviteiten waar te nemen, die in de hemel plaatsvinden. De hemel is een bijenkorf van aktiviteiten. Verschillende dingen kwamen naar de Troon van God en er gingen ook weer dingen uit. Wanneer mensen op aarde God aanbidden en zingen over Zijn grootheid en over Jezus als onze Koning en Aanvoerder, dan wordt de heerlijkheid van Zijn koningschap en
autoriteit weerspiegelt. Wanneer mensen zingen over Gods liefde of over Zijn vaderschap, dan straalt de Troonzaal een ander licht uit en zie je een zachte, warme liefde van de Troon uitstromen. God is wie wij zeggen dat Hij is. Hoe God zich openbaart aan ons vanuit de Troon, is wat wij van Hem zien en zeggen op aarde.

Wanneer je Hem kent en aanbidt als Jehovah Jireh, dan wordt Hij Jehovah Jireh voor jou. Wanneer je Hem Jehovah Shammah noemt, dan wordt Hij Jehovah Shammah voor jou en zul je de nabijheid van Zijn zachtheid hebben. Wanneer je Hem Jehovah Tsidkenu noemt, komt de gerechtigheid van God naar voren. Hij zal zich aan ons laten zien al naar gelang Zijn eigenschappen waarmee wij Hem aanroepen. Ik was verbaasd hoe de Troon van God vele verschillende onthullingen van heerlijkheid weergaf, al naar gelang de aanbidding van Zijn volk. Daarom openbaarde Hij Zijn Naam als: IK BEN WIE IK BEN. Wanneer wij daar Zijn andere namen aan toevoegen, al naar gelang onze openbaring over Hem, dan toont Hij zich als zodanig aan ons want het bevat alles van de Alpha en Omega. Hij toont die Naam aan ons waarmee wij Hem aanroepen en die wij kunnen begrijpen, zelfs boven wat wij kunnen zien en bedenken.

Openbaring 4:11 zegt: “U bent waardig om heerlijkheid, eer en kracht te ontvangen want u heeft alle dingen geschapen en voor uw genoegen zijn ze er en werden ze geschapen.” De Heer Jezus verscheen als Lam van God. Dit was de Troonzaal. We weten dat Jezus de gestalte heeft van een verheerlijkt mens. Maar zie, Hij verschijnt op een andere manier in
Openbaring 5:6. “En ik zag en zie, in het midden van de Troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, stond een Lam, alsof het geslacht was. Het Lam had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven Geesten van God die over de hele aarde uitgestuurd zijn.”
 
Merk op dat Jezus iets anders vertegenwoordigde. Hij vertegenwoordigde niet alleen de mens die aan de rechterhand van God zit, maar Hij deed nu iets anders vanwege de bestemming van de naties – het was de volledige manifestatie van een Lam.

Openbaring 5:12 geeft een beschrijving van de aanbidding van het Lam. Waar we over zingen, daar geeft de hemel een openbaring over en de heerlijkheid van de Heer begint te stralen overeenkomstig de grote IK BEN DIE IK BEN. Niet dat wij Hem kunnen veranderen, want Hij verandert niet. Maar wij ontvangen van Hem al naar gelang wij van Hem zien en zeggen. Spreek niet over God naar de mate van uw beperkte denken. Zeg wat het Woord zegt wie Hij is en Hij zal alles zijn wie Hij voor u is.
Soms waren de openbaringen van de heerlijkheid van God zo krachtig dat ik het gevoel had in een smeltoven te zijn en kon ik zelfs het gezicht van God niet zien. De zon geeft voortdurend
lichtstralen – non stop. Zo vinden er bij de Troon van God voortdurend vurige dingen plaats.
Hallelujah!

Wat we geestelijk op aarde doen, brengt een bepaalde reaktie vanuit de Troon tot stand. Het is druk in de hemel wanneer er verschillende aktiviteiten gaande zijn met de heiligen op aarde.
Zondag bijvoorbeeld is een hele drukke dag op aarde daar vele gelovigen over de hele wereld God aanbidden. Het geeft God genoegen dat er geestelijke aktiviteiten op aarde zijn.
Ik zag de dingen die van de aarde naar de hemel gingen. Deze dingen waren substanties van onze lof, gebeden, opofferingen, giften en juiste houdingen van ons hart, die naar God opgaan in aanbidding. Het is niet alleen een eenrichtingverkeer naar boven, maar een tweerichting verkeer. Stralen van licht die naar boven gingen en stralen van licht die naar beneden gingen.
Deze stralen van licht waren substanties die naar boven gingen en in de hemel een aktiviteit tot stand brachten. De engelen van God brachten de substanties van de heiligen als echte offergaves bij God. Oh, de dingen van God zijn ontzagwekkend.

Eén van de mooiste dingen die God met mij deelde op de Troon, was dat Hij mij een glimp liet zien van wat mijn werk zou zijn in de hemel. (Terwijl het al geweldig is om te ontdekken wat Gods wil voor je is op aarde) God wil niet dat wij alleen maar een bezoek brengen aan de Troon, maar dat de Troonzaal ons thuis is. Ik begon mij te realiseren wat Hij zei – dat het niet de bedoeling is af en toe bij God op bezoek te gaan in de hemel en dan naar de aarde terug te
keren om onze aardse verplichtingen en verantwoordelijkheden te vervullen. Ef. 2:6 zegt het tegenovergestelde: “we zijn met Christus opgewekt en met Hem in de hemel geplaatst.” De meest geweldige boodschap die God mij gaf was dat de hemel ons thuis is. Efeziërs 2 is geschreven in de voltooide tijd. Er staat niet: “we zullen zijn”, hoewel onze lichamen nog hier op aarde zijn. Onze geest kan daar werkelijk verblijven. God deed mij begrijpen dat mijn geest daar kan verblijven terwijl mijn lichaam hier op aarde is. Soms moet onze geest afdalen
naar de aarde om onze aardse verantwoordelijkheden te vervullen, maar dan moet onze geest weer terug. U moet God niet af en toe bezoeken in de hemel. Het moet juist andersom zijn. Wat God bedoelde is dat onze geest daar kan verblijven. De autoriteit die we op deze aarde hebben, is al naar gelang of onze geest in de hemel is (Ef. 1:20-23). Deze overheden en
machten zijn demonische krachten die zichzelf in de atmosfeer van de aarde hebben gesteld om de heerlijkheid van God te blokkeren, zodat deze niet tot ons kan komen, en om ons te verhinderen Zijn heerlijkheid te bereiken.

Onze geest kan door onze ziel en ons lichaam neergehaald worden - als wij dit toestaan. We kunnen dan nooit ontsnappen aan de neerhalende ruk van de wet van zonde en dood.
Niettemin, onze geest kan hier hoog boven uitstijgen. God wil dat onze geest boven is, bij Hem, want als onze geest boven is, kan onze geest strijden met overheden, machten en boze geesten. Dan zullen wij de troon van satan kunnen treffen. Veel christenen strijden op de
lagere niveaus. Ze hebben wat schermutselingen met de vijand. Maar God wil dat we de oorlog van overwinning binnengaan om hem te overwinnen. Totdat de sterke man gebonden is, kunnen wij zijn huis niet plunderen. Jezus bijvoorbeeld, sprak bij de man met een legioen demonen, de hoogste aan – Hij sprak niet tot de andere, kleinere demonen.
Veel christenen worstelen met de kleine demonen van de laagste rangen en ze hebben geen echte overwinning in hun leven omdat ze niet tot de Troon opstijgen. Hoe hoger we gaan, des
te meer autoriteit (Ef. 6:12-14). De enige manier om deze machtige demonen te kunnen
overwinnen is om in de hemel te verblijven (Ef 3:9-10). De enige manier waarop we de naties
van de wereld kunnen bereiken, is door de demonische machten die deze naties beheersen, te
treffen. Wanneer we omhoog stijgen, beginnen de demonische machten onze autoriteit in God
te erkennen omdat we nu van de Troon van God komen. Daarom kenden de demonen Paulus
goed genoeg om zijn naam uit te schreeuwen (Hand. 19:15).

Elia had grote autoriteit over de aarde omdat hij altijd zei: “ik sta in de aanwezigheid van
God”. Daarom had hij zoveel macht over het weer en de natuurlijke elementen, want zijn
geest was niet op deze aarde. Zijn geest was hoog opgestegen. Dit kwam omdat hij zo hecht
met God wandelde. Vandaag wil God niet slechts één Elia. Hij wil er velen. Hij wil dat Zijn
gemeente in de hemel verblijft.

We kunnen de hemelse zegeningen alleen ontvangen wanneer we in de hemel zijn. Dan kan,
vanuit de hemel, onze geest neerdalen met de hemelse zegeningen en deze zullen hun
uitwerking op ons lichaam hebben op aarde. Het is onjuist om te zeggen dat als we zo op de
hemel gericht zijn, wij van weinig waarde zijn voor de aarde. We kunnen zo op de aarde
gericht zijn, dat we van geen waarde zijn voor de hemel. Dit eerste spreekwoord verwijst naar
dromerigheid, maar dat is niet wat God wil. Tenzij wij in de hemel verblijven, zijn wij als een
worm op deze aarde, die geen verschil uitmaakt.
Het doel van deze boodschap is : “Gemeente, de Troonzaal is ons Thuis”.
Dit artikel is ontleend aan “Dreams, Visions & Revelations” wat te vinden is op de site:
www.spiritlessons.com

Een andere interessante site is : www.insightsofgod.com
Op beide sites staan veel getuigenissen van mensen die vertellen wat God hen
liet zien over hemel en/of hel.


 

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment