The Shekinah Glory

To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.

How we need the River


 
 

DE WEG VAN DE STRIJDER (Deel 1)

 

De Weg van de Strijder


 

Inleiding


In de maand maart 2008 had ik (Jefferie) het voorrecht om deel te mogen zijn van een conferentie in Vacaville Californië, in de Verenigde staten. Tijdens deze conferentie getiteld “The way of the Warrior” – De weg van de Strijder van Graham Cooke, werd er door hem een uitgebreid profetisch woord gegeven. Het profetische woord hieronder is een in het Nederlands vertaalde versie van deze profetie.


 

Mijn geliefde, dit is een tijd van een nieuw begin. Ik bevorder je in de Geest, Ik trek je op naar een nieuwe plaats van ontmoeting. Als voetsoldaat heb je goed gevochten, je hebt de zoetheid van overwinning gesmaakt en ook het verdriet van een nederlaag. Je hebt geleerd om te volharden, je hebt een standvastige en trouwe manier van leven omarmd. Je hebt geleerd om te blijven staan en door te drukken, je begint het belang te begrijpen om fris te blijven. Je bent in staat om vermoeidheid niet toe te laten, je hebt de geest van zwaarmoedigheid die tegen je was op dit level overwonnen.


 

Nu roept IK BEN je naar een nieuwe plaats van overwinning. Ik roep je om de weg van de Strijder te bewandelen. Om op te stijgen naar een plaats van overvloed en voorziening die voor kostbare ontmoetingen met Mij zullen zorgen op het strijdveld van het leven. In dit seizoen van voorbereiding en opnieuw bewapenend worden, moet je de laatste resten van middelmatigheid achter je laten. Waar IK BEN je naar toe brengt, kun je geen kleinheid van denken hebben. Het is zo, je moet je denken vernieuwen om deze nieuwe plaats binnen te gaan. Dit nieuwe seizoen is er om uit je omstandigheden weg te stappen in een nieuwe plaats in Mij. Je zult Mij gaan zien zoals ik werkelijk ben, niet zoals je kerkervaringen die hebben afgeschilderd. Je moet een upgrade krijgen op iedere mogelijke manier (bij computers is een upgrade het vervangen van oude hardware of software door modernere hardware of software om een systeem weer up-to-date te maken, noot v.d. vert.). Ik zal je de God van de hemelen tonen en je zult in de tuin van Mijn Koninkrijk wandelen. IK BEN roept je naar een nieuwe dimensie van kracht en de plaats van de Geest, waar waarheid de doorgang naar ervaring is en ontmoetingen met Mij de wijsheid vrijzetten van Mijn wegen. Ik roep je om in de kracht van Mijn begrip over jou te wandelen. Om jouw leven te zien worden bestuurd door hoe Ik jou zie. Dat je Mijn identiteit voor jou zult omarmen. Dat je zult leven in de majesteit van Mijn genegenheid. Onverschrokken, onbezorgd, onverslaanbaar.


 

Mijn kijk op jou zal je DNA in de Geest upgraden. Niet langer een kind maar een zoon die volwassen wordt, die zijn autoriteit leert, zijn vrijheid omarmt. De DNA van zoonschap geeft je toegang tot verschillende dimensies van toestemming, erfenis en autoriteit. In deze plaats zul je een grotere uitgebreidere autorisatie over de vijand hebben. Voetsoldaten bieden het hoofd, strijders worden omgeven door kracht en toestemming. Zoonschap heft je op om een erfenis te ontvangen, niet alleen om een plaats van Mijn overvloed te bezoeken. In deze plaats zul je je ware zelf ontdekken, wanneer je de gehoorzaamheid leert om te leven in Mijn bedoelingen, zal je leren leven in harmonie met Mijn genoegen in jou. Deze eenheid van de Geest zal de bron zijn van jouw overwinnende plaatsvervangende tijd in deze volgende dimensie.


 

Ik zal je leren hoe je de toekomst ongelooflijk kunt maken door te leven in het heden die prachtig is. Wanneer de huidige staat van je hart zodanig verrijkt zal worden door Mijn heerlijkheid, zal je actuele identiteit je opbloeiende bestemming tegemoet rennen, en zal je leven in de kracht van een versnellende manier van leven. Begrijp je nu geliefd hart, waarom je de kracht van een vernieuwd denken nodig hebt? De logica van de aarde kan de ware aard van een leven in de Geest niet bevatten, alleen een hemelse manier van denken kan dat en dat is de gezindheid van Christus.


 

Geliefde, omgeving is belangrijk voor ontwikkelingen. Het is tijd voor je om op te staan en een nieuwe plaats in de Geest in te nemen. Wanneer je rust in Mijn genegenheid, wat kun je je dan voorstellen? Sta Mijn Geest toe om je hart te beroeren en te denken op een nieuwe manier, Ik zal de innerlijke mens van je hart verlichten. Mijn woorden zullen vanuit je innerlijke mens omhoog komen in je natuurlijke denken, zodat deze vernieuwd wordt in de volheid van Christus. Je bewuste denken zal komen naar de Geest van wijsheid en openbaring in de innerlijke mens. Je zult helder zien en voorzeker je opbloeiende identiteit kennen. Geliefde, Ik verzoek je dringend om niet aards te zijn in je denken. Intellectuelen hebben geen bekrachtigde visie in de Geest. Ze hebben hoogstens een vergroot inzicht binnen het gebied van logische redeneringen. Dat is een manier van kijken vanuit een kleinere plaats van zijn. Je moet zien in de Geest. Verlichting begint met een visie van iets of iemand die een toename van geloof en levenskracht veroorzaakt. Jouw opbloeiende identiteit heeft een levenskracht en schoonheid die onweerstaanbaar is voor mensen. Het is Mijn bruid die aan het opstaan is. Zij leeft in zo’n diepe genegenheid in Mijn hart, en dat vormt haar persoonlijkheid en identiteit. Zij heeft al de toestemmingen van liefde gekregen. Mijn intenties zijn datgene Ik doe. Roep jezelf naar een nieuwe plaats van toestemming verkregen door Mij. In deze nieuwe persoonlijkheid zal een ieder rondom je worden beïnvloed door Mijn passie voor jou. Als Mijn prinses-strijdster leef je zoals dat bedoeld is voor het aangezicht van mensen. Mensen zullen worden geconfronteerd met Mijn majesteit wanneer ze je op deze manier zien leven. Het zal wonderen bewerken voor de ziel van de mensen rondom je. Waarom ze zich verbinden zal mensen niet toestaan om een verminderde manier van leven te hebben. Je vertrouwen in Mij zal hun twijfels overmeesteren. En alhoewel ze zich in het begin tegen je belijdenis zullen verzetten, zullen ze een upgrade ontvangen in Mijn tegenwoordigheid. Alles wat je aanraakt en een ieder waar je tegen spreekt zal opstaan. Wanneer dat niet in aanvang gebeurt, altijd naderhand. Gestadig zal het gewaar worden in je nieuwe zijn. Leef in harmonie met Mijn genoegen in jou en je verlangens zullen een diepere plaats van toestemming worden voor anderen.


 

Er zijn veel niveaus van zegen en erfenis. Ze zijn verbonden met je reactie en je gemeenschap met Mij. Wandel met Mij in deze plaats van gunst, die altijd zo diep is als je verlangt dat deze is. Ik sta altijd klaar om je te zegenen. Mijn hart is altijd volledig bij je betrokken. Ik wil dat je in de plaats leeft van ononderbroken genoegen, waar de armoede van zonde je niet kan raken, waar de nieuwheid van leven je iedere dag omarmd. Waar Mijn gunst je iedere morgen vernieuwd in de Geest, en je bekrachtigd leeft door vreugde voor de schoonheid van Mijn glimlach. Zie, Ik laat Mijn aangezicht op je schijnen. Ik ben verheugd in jou, blijf daar, verblijf in Mijn kracht om je te behouden. Woon in de plaats van volheid wat een gewone zegen is. Mijn waarde overstelpt alles wat je niet bent, zodat Ik je volledig kan aanstaren, Mijn geliefde, Mijn schoonheid. En je hart zal smelten van genoegen en geloof wanneer je wandelt in de vrede en de zegen van jouw God. Ik heb je naar een diepere plaats van gunst en erfenis gebracht, een diepe bron van voorziening is binnen in je. Een diepe rivier van zegen bevindt zich voor je. De eerste opent de tweede. Je innerlijke focus is de sleutel tot uiterlijke vrijheid. Groot dromen is een daad van aanbidding. Er is een nieuwe diepte beschikbaar, ga naar een diepere plaats van genoegen, waar Ik je open voor nieuwe diepten van Mijn liefde. Het zal de verborgen dingen in je ontbloten die je afhouden om Mij volledig te kunnen ervaren. Mijn goedheid verdelgt wanhoop, Mijn genade verlicht zelfhaat, Mijn vreugde ontmaskert minderwaardigheid.


 

Ik ontbloot je niet om je belachelijk te maken geliefde, maar om je tot aanvaarding en heelheid te brengen. Ik ontbloot voor jou, je eigen grootheid in Mij. Frisse openbaring van Mijn wezen geeft je een upgrade om in een nieuwe dimensie van de Geest te staan. In deze plaats heb Ik een verse voorziening voor je neergelegd, om je naar een hogere plaats te brengen waar je nooit eerder naar bent opgestegen. Kom hogerop geliefde, hoor dat Ik constant tegen je fluister, ”Eindelijk.” De roep naar je is om op te staan en een hogere, diepere, wijdere plaats in Mijn naam en Mijn natuur in te nemen. Om te leren om deze dimensie te bewonen, niet slechts te bezoeken. De tijd van bezoek is over, de woonplaats is klaargemaakt. Je bevindt je erin en wordt er door omgeven. Een plaats hoger dan je je kunt voorstellen, prachtig. Sta op en ga het bewonen, ga de hoge plaats van Mijn genegenheid binnen. Kom binnen, ga een nieuwe dimensie van geloof en toestemming binnen, de deur is open. Je bent in een nieuw seizoen, je bent in een nieuw begin. Kijk niet om je heen en zeg, “Ik ben nog steeds in de oude plaats.” Je bent in een nieuw begin, het is al reeds gebeurd. Je ontvangt het eerst in de Geest, daarna wordt het de waarheid in je ervaring. Je bevindt je in het leren van de lessen om te verblijven, woon er in, blijf erin, hoor, ontdek deze hoge plaats. Sta Mij toe om je een nieuwe visie voor het leven in de Geest te geven.

 

 

@Graham Cooke

 

 

vertaald door Jefferie Lammers

 

 

bron: www. davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.


 

DE WEG VAN DE STRIJDER (Deel 2)

 

Inleiding


In de maand maart 2008 had ik (Jefferie) het voorrecht om deel te mogen zijn van een conferentie in Vacaville Californië, in de Verenigde staten. Tijdens deze conferentie getiteld “The way of the Warrior” – De weg van de Strijder van Graham Cooke, werd er door hem een uitgebreid profetisch woord gegeven. Het profetische woord hieronder is een in het Nederlands vertaalde versie van deze profetie.


 

Daar waar je een fris perspectief hebt, kun je Mij zien. Ik ben bezig om de geest van armoede uit je hart te verwijderen. Een geest van armoede houdt je gevangen in een lagere staat van bestaan. Armoede gaat niet primair over economische tekorten. Werkelijke armoede is de aanvaarding van het hebben van minimale mogelijkheden. Er kan een armoede zijn van verbeeldingskracht, een tekort aan moed, een debet in persoonlijke visie, een onvruchtbaarheid in de wil die je passief houdt en terneergeslagen. Armoede maakt dat je een beperking accepteert en je wordt geregeerd door tekort. Mijn volk overtuigt zichzelf ervan dat ze gebrek heeft aan bronnen, maar de waarheid is dat ze er niet op uitgaat om Mijn voorziening te ontmoeten. Ze neemt geen stappen van geloof, ze wacht op de voorziening om te komen. Ik heb voorziening gegeven, niet daar waar je staat, maar op de plaats waar je op het punt staat binnen te gaan. Het staat voor je, geliefde. Een stap voor op een armoedig denken.


 

Laat jezelf nooit begrenzen door externe omstandigheden, dat je het saldo van je bronnen laat bepalen door je omgeving. Laat jezelf van binnen begrenzen door Mijn toestemming, dan zal Ik wat je hebt altijd vermenigvuldigen. Ik wil dat je je veronderstellingen over wat mogelijk is opnieuw overdenkt, in het licht van je gunst en geloof in Mijn bedoeling. Jouw persoonlijke veronderstellingen zullen je of verslaan of je inspireren om in Mij te leven. Ga staan in Mijn toestemming, kom in overeenstemming met Mijn bedoeling. Innerlijke harmonie met Mijn bedoelingen is de basis van alle geestelijke strijd die vrijmaakt. Strijdt met de vijand, gebruik je beloften. Geloof is niet passief geliefde, het neemt gevangen. Je beloften zullen je bemoedigen in de strijd.

 

Strijd moet altijd je erfenis openbaren, het opent een nieuw gebied of het vestigt jouw huidige droom. Omdat ik territoriaal ben is Mijn Bruid dat ook. Jouw belofte is met een gebied verbonden, daarom strijdt de vijand ertegen. Om ervoor te zorgen dat hij je verslaat moet hij ervoor zorgen dat je het niet beërft. Om dat te doen moet hij twijfels zaaien in de beloften die je vasthoudt. Mijn volk is een schaduw van hun potentieel omdat ze in een leugen geloven. Een belofte is ontworpen om je van angst te verlossen en in vreugde te brengen. Angst is altijd aanwezig in de strijd, het moet ergens naar toe gaan. Wanneer je boven angst leeft wordt het een wapen in je hand en drijf je het in het hart van de vijand. Wees geen seconde geïntimideerd door de vijand, want het is een zeker teken voor hem en voor jou dat je niet hebt geloofd in de beloften. Twijfel trekt aanvallen aan. De vijand zoekt veel meer dan je depressief te maken, hij wacht op het juiste tijdstip. Strijders kunnen niet worden teruggedreven, hun harten zijn op Mij gericht. Strijders leven in het gelach van hun Koning. Ze wonen in de plaats van zorgvolle vreugde, ze wandelen in het overvloedige enthousiasme van de Heilige Geest. Ze horen Hem zingen en leren de woorden. Ze horen Hem de bevrijdingsliederen zingen en doen mee. Alle Strijders zijn zangers. Het lied van de Heer is glorieus en gevaarlijk voor al Zijn vijanden. Kom hogerop, neem een hogere plaats in bezit in Mijn genegenheid, een hogere plaats van gevoeligheid in de Geest wacht op je.

 

Dit is Mijn belofte voor jou, de plaats in je leven waar je bent uitgeteld, zal de plaats worden van je grootste ontmoetingen in Mij. Deze moeilijkheden vertellen je nu een ander verhaal. Het is het verhaal van je heden en toekomst waar je overwint. Zie, Ik heb je op een plaats gebracht om een overwinnaar te zijn in al je huidige gebieden van moeilijkheden. Een hogere plaats met Mij garandeert een grotere omvang van overwinning. De vijand zal nu de hand van God op jou openbaren. Nog dichterbij vanaf je hoge plaats. Voor dit doel heb Ik de vijand opgericht, zodat ik Mijn macht over hem in jou zou leggen. Alle Strijders weten dit en nemen deel aan dat doel.


 

Er is altijd openbaring in de strijd, een hoger doel dan het gevecht zelf. Wanneer de vijand als een vloed opkomt, richt Ik altijd een standaard tegen hem op. Die standaard is Mijn naam en Mijn natuur in jou. Op het strijdveld is er frisse openbaring van wie je zult worden, een identiteit voor jou om binnen te gaan. Ik heb zowel een toename alsook een upgrade op het strijdveld geplaatst. David wist dat, daarom rende hij Goliath tegemoet. Het was die houding die hem een man naar Mijn eigen hart maakte.


 

De huidige moeilijkheden zullen voor jou een nieuwe plaats van identiteit bepalen. Sta op en neem bezit van een nieuwe persoon in Mijn tegenwoordigheid. Dit is het jaar van je opgang, Ik roep je om naar een hoge plaats in Mijn goedertierenheid en gunst te komen. Wees beschut door Mijn genade, wees beschermd in Mijn liefde, wees bekleed met Mijn kracht, sta boven de vijand, stijg op boven de moeilijkheden. Om te kunnen overwinnen moet je de strijd op dezelfde wijze tegemoet gaan zoals ik dat doe. Je vecht vanuit overwinning, niet er naar toe. Daarom is niet ieder gevecht voor jou om te winnen, deze is al reeds gewonnen, je moet de strijd verliezen geliefde. Wanneer je in Mij staat, is winnen de enige mogelijkheid. Vanwege deze waarheden moet je begrijpen dat Ik je uitzend als een lam tegenover de wolven.


 

In het natuurlijke lijkt het er altijd op dat je overweldigd bent, maar je staat in de schaduw van de Almachtige. Je moet iets groots hebben om te overwinnen, opdat je groter groeit door wat je verslaat. Herken de reuzen die tegen je zijn. Verwacht om boven het hoofd van je vijand te worden opgetild. De vijand bestaat om jou groter te maken. Wanneer Ik je boven hem plaatst, duw je hem naar beneden alsof je op de rug van een paard zit en hij te voet is. Je hebt een goddelijk voordeel, Ik leer je hoe je dit goed kan gebruiken. Je hebt gunst bij Mij omdat IK BEN naar jou vooringenomen is. Je bent in een nieuw seizoen, een nieuw begin. Ik richt een hedendaags vergelijking op van de helden van David. Mensen die naar Mijn eigen hart op zoek zijn. Mannen en vrouwen met een andere geest. Een volk wat zeer geliefd is, dat zijn gunst begrijpt en vertrouwen heeft in zijn eigen identiteit.

 

Er is daarom, geliefde, een seizoen van voorbereiding en training waarvan ik wil dat je je daaraan toewijdt in deze volgende fase van je reis. Alle omstandigheden van je leven zal Ik gebruiken om je te trainen en toe te rusten voor deze volgende dimensie van de Geest, waarin Ik je verlang te lanceren. Wanneer je eenmaal ja hebt gezegd tegen deze ontwikkeling is er geen weg meer terug, de training zal dan aanvangen. Ik wil dat je een opstijgende manier van leven hebt, waar je je leven leeft vanuit de hemel naar de aarde. Wat betekent dat je van ieder woord wat vanuit Mijn mond uitgaat leeft. Je ontvangt jouw veronderstellingen van de waarheid van Heilige Geest, niet van jouw eigen logische redeneringen. Ik zal je een hoger niveau van veronderstelling van denken leren. Een die je zal leiden in grotere dingen en een grotere alles te buitengaande bovennatuurlijke manier van leven. Zo ziet het eruit; hoe sneller je beweegt, des te meer zal je meemaken en des te meer zal je worden getransformeerd. Ik roep je om een opstijgende manier van leven te gaan leven. Om de disciplines van een opstandingleven te leren. Ik zal je leren hoe je je kunt verheugen in de troonzaal. Je zult op een enthousiaste manier worden ondergedompeld in troonzaal-lofprijs. Ik zal je voorbede voor de troon ontwikkelen. Je zult deelnemen aan profetische gesprekken aangaande de natiën, net zoals Jesaja dat deed. Je zult leren bidden met Jezus. Je zult praktische manieren ontdekken van gezeten zijn met Christus in de hemelse gewesten. Je zult een diepe plaats van rust binnengaan. Je zult de vreugde van autoriteit over de vijand ontwikkelen en leren. Je zult in Mijn aanwezigheid groeien in het verkrijgen van goddelijke militaire inlichtingen over de vijand, zoals Elisa dat in zijn tijd leerde. Bovenal zal je bekleed zijn in Mijn majesteit, want je zult Mijn identiteit zoals je bent omarmen. En je openbaringen zullen je brengen in krachtige ervaringen en je leven transformeren.

 

Geliefde, deze disciplines zullen tijd kosten. Ik stel je daarom voor om tijd apart te zetten opdat majesteit kan worden ontwikkeld. Het is van belang dat je hart overweldigd is door liefde, want dit seizoen zal enorm vreugdevol en erg pijnlijk voor je zijn. De pijn zal komen omdat je lessen die je geleerd hebt achter je moet laten, waarvan je zult ontdekken dat deze geen echte waarheden over Mij waren. Je zult logica en reden naast je neer moeten leggen ten gunste van wijsheid en intuïtie. Je zult gaan ontdekken dat kennis en ervaring niet datgene is wat je hebt voorgesteld.


 

Ik zal alle religieuze leringen in je confronteren die niet vertegenwoordigen wie IK BEN. Je moet waarlijk vrij zijn wanneer je een echte Strijder wilt zijn. Om de pijn te kunnen verdragen zal ik je onderdompelen in Mijn liefde, Ik zal je dopen in frisheid. Je leven zal iedere dag nieuw worden.

 

 

@Graham Cooke

 

 

vertaald door Jefferie Lammers

 

 

bron: www. davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd. 

  

DE WEG VAN DE STRIJDER (Deel 3)

 

De oorspronkelijke tekst is van Graham Cooke. De vertaling is van Lisette van Veluw.

 

Je moet vernieuwing voortdurend oefenen. Anders zul je haar verliezen in de hitte van de strijd. Geliefde, wees niet bezorgd over dit proces van vernieuwing. Integendeel, wees zo opgewekt over jezelf als ik ben over jou. Ik zal je pressen door een nauwe plaats, zodat je denken en hart radicaal veranderd worden. Het zal pijn doen, alleen voor de periode waarin dit noodzakelijk is. Maar mijn vreugde in jou zal altijd aanwezig zijn. Kom mee op deze reis met mij, geliefde van God: de reis naar het genot van een veranderd denkkader, waar je vernieuwde geest volledig dienstbaar zal zijn aan de liefde die in je hart is.


 

Wees tegenwoordige toekomst met mij. Ik zal je leren hoe je huidige denken te herschikken om je toekomstige identiteit te omvatten. De ik die ontstaat heeft meer genegenheid, meer kracht, meer zalving en meer van mijn aanwezigheid. Ik houd van wie je nu bent en ik houd van jou zoals je aan het worden bent. Ik zal je leren van beiden te houden en in beiden te leven. Ik zal je laten zien hoe je de toekomst in het heden kunt brengen zodat je vrij zult zijn van het verleden en in staat bent te ontdekken wat voor persoon ik je heb gemaakt in Christus.


 

Waarneming is de sleutel tot kracht. Hoe je jezelf ziet in mij zal je voorzien van de sleutels tot overwinning in elke situatie. Kijk: ik heb je al gemaakt tot strijder in de Geest. Alles staat tot jouw beschikking. Je moet leren stappen in de werkelijkheid van wat ik al beschikbaar heb gemaakt in Jezus. Laat die identiteit zich nestelen in je hart. Het is mijn werk. Door mijn toestemming betreed je mijn voorziening, niet door je prestatie. Jouw prestatie gaat nooit over betreden, die gaat over verblijven.


 

Mijn lief, begrijp dit alsjeblieft. Je bent al in Christus. Ik heb je daar geplaatst. Je hoeft niet te werken voor het betreden van deze hoge plaats. Het is je erfenis, gratis gegeven. Geliefde, je moet werken om daar te blijven. Je prestatie zit niet in het verdienen, ze zit in het aanvaarden van wie je bent voor mij. Je moet mijn hart ten opzichte van jou accepteren. Raak volledig betrokken in mijn grootse liefde voor jou. Ik zal je de lessen van schoonheid leren. Het is een groots leven dat ik heb gegeven aan jou. Ik zal je leren hoe te vertoeven in mij, de vreugde van het verblijven in mij, de schoonheid van gewoon zijn, in mij en met mij. Aanvaard eenvoudigweg de verbetering van zalving die ik gewillig verleen.

 

En leer gevoeligheid in de Heilige Geest. De sleutel tot leren is aangegrepen te worden door je onderwijzer. Laat het enthousiasme van de Heilige Geest je opvullen. Hij houdt ervan je te laten groeien. Hij houdt ervan je te laten zien wie je hierna zult worden. Hij houdt ervan de volheid van Jezus aan jou te openbaren. Hij heeft al je vooruitgangen in zijn hart. Dat is waarom hij voortdurend en voor altijd opgewekt is over je leven en je identiteit. Hij is dol op zijn rol in jouw leven. Hij neemt elke dag blijmoedig zijn taak ter hand: het ontwikkelen van een denkkader in jou dat de weg vrijmaakt voor je identiteit van het volgende niveau. Hij houdt ervan je je bestemming te laten zien en dan je er naartoe te bewegen.


 

De sleutel tot je ontwikkeling en de vooruitgang van je groei is voor jou: zo enthousiast worden over jouw identiteit als ik ben. Ik houd van wie je nu bent. En ik houd van jou zoals je eraan staat te komen. Ik houd van de jou die nu wordt omgevormd en ik houd van de jou die ontstaat door de omvorming. De geest van een strijder is mijn gift aan jou. Het denkkader van een strijder is jouw gift aan mij. Een manier van leven van een strijder is ons deelgenootschap samen. Sta mijn Geest, die je helper is, toe een vernieuwde geest in je te smeden, dat wil zeggen: kleding van de strijder. Het denkkader van een strijder is altijd gericht op overwinning. Het houdt geen rekening met de mogelijkheid van een nederlaag. Het trekt zich niet terug. Het staat onder uitzonderlijke druk. Het gaat vooruit op mijn toestemming.


 

Ook ik heb een taal van intimidatie. Die heet aanbidding. Jouw intimiteit intimideert de vijand. Vergeet nooit dat hij bang is voor verheugde harten. Hij kan niet blijven in de aanwezigheid van echte lof. Je hebt de overwinning al. Verblijven is de sleutel tot het ervaren ervan. Een denkkader op basis van verblijven kan niet worden getrotseerd. De uitrusting van een strijder leeft in vreugde en houdt ervan zich te verheugen. Ze is volledig ondergedompeld in de geest van dankzegging. Vreugde leidt je de plaats in waarin je volledig in beslag genomen wordt door mij. Sta. Wees standvastig. Het ontzenuwt de vijand. Doe alles vanuit rust. Leid een leven dat in alle opzichten onberoerd is door de duisternis. Leid een leven dat het licht liefheeft. En ik zal je leren over de kracht die voortkomt uit volharding. Ik zal je de overmacht laten zien die zich openbaart in geduld. Geduld is een wapen van massa-ontmoediging voor de vijand. Hij heeft geen geduld. Zijn eigen ongeduld zal hem te gronde richten. Wacht geduldig door actief te zijn in aanbidding.


 

Wacht geduldig en heb de eenvoud van gebed lief. Het is tijd voor een nieuw soort conversatie. De vreugde van mijn tegenwoordigheid zal meer vrijgeven in de situatie dan de vijand kan hanteren. Het doel van oorlogvoering is overwinning. Het doel van overwinning is bezetting. Wees eerst bezet met mij. Ik ben uit op meer dan overwinning. Ik zoek grondgebied. Ik zal je onderwijzen voor de ontginning van je innerlijke grondgebied. Met het oog daarop toon ik het specifieke stuk land in de Geest dat ik je wens te geven. Ik zal je leren hoe het in te nemen en hoe het vast te houden in jouw identiteit in mij. Jij bent de hoop van de volken, een klasse van strijders die de geschiedenis verandert van groepen mensen.


 

Ik heb de deur geopend naar een geheel nieuwe dimensie van de Geest, om je een voorproef te geven van de kracht van het komende tijdperk, om de hemel op aarde te brengen in mijn naam. Dat is mijn doel: “op aarde zoals het is in de hemel”. Je moet leven vanuit de hemel naar de aarde als je van plan bent mij volledig te verheerlijken. Ik heb de deur geopend naar een schuilplaats in de Geest. Het is mijn hart dat je deze plaats volledig zult verkennen en ontdekken wie je werkelijk bent in het proces. Dan zal ik deze deur in je zetten zodat mijn hart in en voor jou de deur zal openen voor anderen. Dit is het jaar van je opgang, geliefde. Betreed een hogere plaats in de Geest. 

 

 

How we need the River

 

 

 

Lord, I thirst for You
There is no one else who satisfies
My soul, it longs for You
Like the deer panting for the water
Now, i wait for You
Take me to Your courts of glory
Fall upon me, Lord

Give me strength to help me stand
In this dry and weary land

How we need the river
How we need the rain
Living water flow to us again, we pray
Shower down Your glory
Shower down Your grace
Let Your holy presence fill this place

Deep calls unto deep
Lord, we seek to know Your glory
For there is only You

 

 

 

 

 

Het paardentuig van de Heer

 

Het Paardentuig van de Heer 

Er is thans een geweldige werkzaamheid van de Geest gaande om de Zonen van God in een absolute concentratie (confinement: beperking, gevangenschap, enz ) op de volmaakte wil van God te brengen. Dit is de dag van Zijn Voorbereiding, de dag waarop Hij het kanaal voorbereidt waardoor Hij zijn glorie zal uitgieten voor het oog van alle mensen. Dit kanaal is Zijn Lichaam op de aarde, dat glorieuze gezelschap van mensen die door veel verdrukking en vurige beproevingen gelijkvormig gemaakt worden aan het Beeld van de Zoon van God. Dit zijn Zijn 'strijdbijl en krijgswapens' waarmee Hij koninkrijken zal onderwerpen en al Zijn vijanden overwinnen. Dit is Zijn 'Machtige en Sterke (arm)', aan wie hij het werk om deze wereld te oordelen zal toevertrouwen. Dit is Zijn Overwinnaar, Zijn "groot leger", waarmee Hij natiën tot onderwerping zal brengen. De wapenen van deze veldtocht zijn geen vleselijke, natuurlijke wapens, maar het zijn machtige wapens, machtig door God tot het slechten van bolwerken. Dit zijn degenen die ‘sterk zullen zijn en daden doen.’ 

Maar voordat God deze grote en geweldige bediening in hun handen kan leggen, moeten zij zich onderwerpen aan de discipline van de Heer, en Hem waarlijk Heer van hun hele leven laten zijn. We hebben allang afgehandeld met de kwestie van openlijke zonde, maar nu pakt God de innerlijke rebellie van onze eigen wil aan. Sommige Christenen worden nu niet zo behandeld want ze zitten niet in deze Eerstelingen BV, maar niettemin is er een werkelijk handelen van God gaande in diegenen, die geroepen zijn in de Hoge Roeping van God. Dit is iets heel werkelijks, en het is het werk van het Louterings-Vuur. Voor degenen die er doorheen gaan, zijn sommige aspecten ervan vreselijk, maar zeer noodzakelijk, en het eindresultaat daarvan is glorieus, omdat we in absolute en volledige onderwerping aan de wil van onze Heer gebracht worden. 

Het was op een voorgangersconferentie en conventie in Tulsa, Oklahoma, dat God me een visioen gaf dat ik met u wil delen, aangaande het harnassen (harnessing betekent zowel: een harnas aantrekken, bewapenen, als: in het gareel brengen [harness = paardentuig], dienst¬baar maken) van onze eigen wil. 

Er zijn meer dan 30 voorgangers aanwezig in deze speciale ochtenddienst, en God, de Vader der Geesten was aanwezig om te handelen met Zijn zonen, om hen te corrigeren en te disciplineren tot absolute gehoorzaamheid aan Zijn wil. Er was zulk een strenge behandeling in de Geest, dat niemand naar de spreekstoel kon gaan en het woord voeren, er was een tegenzin onder de voorgangers om ook maar iets te zeggen, behalve dat wat direct door de Geest werd opgedragen. En zoals die mannen Gods daar zaten in de ontzaglijke aanwezigheid van de Almachtige God, sommigen van hen met vele jaren bediening, -sommigen zendelingen, allen in staat om op te staan en een krachtige preek te preken, kwam ìk onder de indruk door de manier waarop zij de discipline van de Geest beantwoordden. En te midden van dit geweldige handelen van God met onze geesten, gaf de Heilige Geest me een visioen.... 

IK ZAG 'S KONINGS RIJTUIG 

Op een zandweg middenin het wijde veld stond een prachtig rijtuig, iets in de orde van een diligence, maar helemaal gevat in goud, en met prachtig snijwerk. Het werd getrokken door zes grote kastanjebruine paarden, twee aan kop, twee in het midden en twee achteraan. Maar zij waren niet in beweging, ze trokken het rijtuig niet, en ik vroeg me af waarom. Toen zag ik de bestuurder onder het rijtuig op de grond op zijn rug, net achter de hoeven van de achterste twee paarden aan het werk met iets tussen de voorwielen van het rijtuig. Ik dacht, "Tjonge; hij ligt dáár gevaarlijk"; want als één van die paarden achteruit zou trappen of stappen, konden ze hem wel doden, of als ze zouden besluiten om voorwaarts te gaan, of ergens door verschrikt worden, dan zouden ze het rijtuig zó over hem heen trekken. Maar hij leek niet bang te zijn, want hij wist dat de paarden gedisciplineerd waren en niet zouden bewegen vóórdat hij ze opdracht gaf. De paarden stonden niet met hun voeten te stampen, of onrustig te doen, en hoewel er belletjes aan hun voeten waren, rinkelden de belletjes niet. Er waren pompons (kwasten) op hun paardentuig ("harness") boven hun hoofden, maar de pompons bewogen niet. Ze stonden eenvoudig stil en rustig, wachtende op de stem van de Meester. 

Er waren Twee Jonge Veulens in het Veld. 

Terwijl ik naar de ingespannen ("geharnaste") paarden keek, merkte ik twee jonge veulens op die uit het open veld kwamen, en zij naderden het rijtuig en schenen tegen de paarden te zeggen, “Kom mee en speel met ons, we hebben allerlei fijne spelletjes, we zullen hardrennen met jullie, kom, vang ons." En daarbij gooiden de veulens hun hoeven op, sloegen met hun staart en renden dwars over het open veld. Maar toen ze achterom keken en zagen dat de paarden niet meekwamen, begrepen ze er niets van. Ze wisten niets af van marteltuigen, en konden niet begrijpen waarom de paarden niet wilden spelen. Dus riepen ze ze toe: "Waarom rennen jullie niet met ons? Zijn jullie moe? Zijn jullie te zwak? Hebben jullie geen kracht om te lopen? Jullie zijn veel te plechtstatig, jullie hebben meer levensvreugde nodig." Maar de paarden antwoordden met geen woord, evenmin stampten ze met hun voeten of schudden hun hoofd. Maar ze stonden daar, rustig en stil, wachtende op de stem van de Meester. 

En weer riepen de veulens hen toe: "Waarom staan jullie daar zo in de hete zon? Kom naar deze kant in de schaduw van deze lekkere boom. Kijk eens hoe groen het gras is? Jullie hebben vast honger, kom bij ons grazen, het is zo groen en zo goed. Jullie zien er dorstig uit, kom drinken van onze vele stroompjes koel helder water." Maar de paarden antwoordden hen nog niet met een blik, maar stonden daar stil, wachtende op het commando om voorwaarts te gaan met de Koning. 

Veulens in de manege van de Meester. 

En toen wisselde de scène, en ik zag lassostrikken vallen rond de nek van de twee veulens, en zij werden afgevoerd naar de manege van de Meester voor training en discipline. Wat waren ze droevig toen de lieflijke groene velden verdwenen, en zij in de Gevangenschap van de Manege werden gezet met zijn bruine stof en hoge hek. De veulens renden van hek tot hek, op zoek naar vrijheid, maar merkten dat zij gevangen zaten in deze plaats van training En toen begon de Trainer. met ze te werken, met zijn Zweep en zijn Toom. Wât een. dood, voor hun die heel hun leven gewend waren geweest aan zó’ n vrijheid. Ze konden de reden niet begrijpen voor deze marteling, deze vreselijke discipline. Wat voor grote misdaad hadden ze begaan om dit te verdienen? Ze wisten weinig af van de verantwoordelijkheid die de hunne zou worden wanneer ze zich gevoegd hadden naar de discipline, geleerd hadden hun meester volkomen te gehoorzamen, en hun training voltooid hadden. Al wat ze wisten was, dat deze bewerking het vreselijkste was wat ze óóit gekend hadden. 

Onderwerping en rebellie. 

Eén van de veulens rebelleerde tegen de training, en zei: "Dit is niets voor mij. Ik houd van mijn vrijheid, mijn groene heuvels, mijn vloeiende stromen van fris water. Ik neem deze gevangen¬schap, deze vreselijke training niet langer." Dus vond hij een uitweg, sprong over het hek en rende blij terug naar de grazige weiden. En ik stond versteld dat de Meester hem liet gaan, en niet achter hem aan ging. Maar hij wijdde zijn aandacht aan het overgebleven veulen. Dit veulen besloot, hoewel het dezelfde gelegenheid had om te ontsnappen, om zijn eigen wil te onderwer¬pen, en de wegen van de Meester te leren. En de training werd zwaarder dan ooit, maar hij leerde snel meer en meer de geringste wens van zijn Meester te gehoorzamen, en te reageren zelfs op de kalmte van Diens stem. En ik zag in dat als er geen training, geen beproeving geweest was, er noch onderwerping, noch rebellie was geweest van het éne noch het andere veulen. Want in het veld hadden ze niet de keus om te rebelleren of zich te onderwerpen, ze waren zonder zonde in hun onschuld. Maar eenmaal gebracht naar de plats van beproeving en training en discipline, werd de gehoorzaamheid van de een aan het licht gebracht, en de rebellie die verborgen lag in het hart van de ander. En ofschoon het veilige r leek om niet naar de plaats van discipline te komen vanwege het risico een rebel bevonden te worden, zag ik toch in, dat zonder dit er geen deelhebben aan Zijn glorie kon zijn, geen Zoonschap. 

Het paardentuig aan 

Tenslotte was deze periode van training voorbij. Werd hij nu beloond met z'n vrijheid, en teruggestuurd naar zijn vrienden? Oh nee. Maar een grotere inperking ("confinement" ) dan ooit vond nu plaats, een paardentuig viel om zijn schouder. Nu merkte hij dat er niet eens de vrijheid was om in de kleine manege rond te lopen, want in het paardentuig kon hij zich alleen bewegen waarheen en wanneer zijn meester sprak. En tenzij de Meester sprak, stond hij stil. 

De scène wisselde, en ik zag het andere veulen staan op de flank van een heuvel, knabbelend aan wat gras. Toen kwam, door de velden de weg af, het rijtuig van de koning, getrokken door zes paarden. Met verbijstering zag hij dat aan kop, aan de rechter¬kant, zijn broederveulen liep, nu sterk en volwassen geworden op het goede graan in de stal van de Meester. Hij zag de mooie pompons wiegend in de wind, merkte het glinsterende goudomrande paardentuig op rondom zijn broer, hoorde het prachtige gerinkel van de belletjes aan zijn voeten... en jaloezie kwam zijn hart binnen. Zó klaagde hij tegen zichzelf: "Waarom is mijn broer zo vereerd, en wordt er naar mij niet omgekeken? Ze hebben geen belletjes aan míjn voeten gedaan, of pompons op mijn hoofd. De Meester heeft míj niet de heerlijke verantwoordelijkheid gegeven om Zijn rijtuig te trekken, niet zijn gouden paardentuig om mij heen gelegd. Waarom hebben ze mijn broeder gekozen in plaats van mij?" En door de geest kwam het antwoord tot mij terug, terwijl ik toekeek. "Omdat één zich onderworpen heft aan de wil en de discipline van de Meester, en één gerebelleerd heeft, aldus is één gekozen en de ander aan de kant gezet.” 

Een hongersnood in het land. 

Toen zag ik een grote droogte door het landschap razen, en het groene gras dood en droog worden, bruin en bros. De kleine waterstroompjes droogden op, hielden op te stromen, en er was alleen nog een klein modderig poeltje hier en daar. Ik zag het kleine veulen (ik stond versteld dat het nooit scheen te groeien of volwassen te worden) terwijl hij hierheen en daarheen rende, door de velden, op zoek naar verse stroompjes en groene weiden, zonder ze te vinden. Toch bleef hij rennen, naar het scheen in cirkels, almaar zoekende naar iets om zijn uitgehongerde geest te voeden. Maar er was hongersnood in het land, en de rijke groene weiden en vloeiende stromen van gisteren waren niet te verkrij¬gen. En op een dag stond het veulen op de heuvelkant, op zwakke en wiebelige benen, zich afvragende waar hij nu weer heen moest gaan om voedsel te vinden, en hoe hij kracht moest krijgen om te gaan. Het leek allemaal niet te helpen, want goed voedsel en vloeiende stromen waren iets van het verleden, en alle inspan¬ningen om meer te vinden deden alleen maar een aanslag op zijn tanende kracht. Plotseling zag hij het rijtuig van de Koning de weg afkomen, getrokken door zes grote paarden. En hij zag zijn broer, vet en sterk, zichtbaar gespierd, glanzend (welgedaan) en mooi opgemaakt en verzorgd. Zijn hart was verbaasd en verbijsterd en hij riep uit: "Mijn broeder, waar vind jij het voedsel om je sterk en vet te houden in deze dagen van hongersnood? Ik ben overal heen gerend in mijn vrijheid, speurend naar voedsel, en ik vind niets. Waar vind jij, in je schrikwekkende gevangenschap, voedsel in deze tijd van droogte? Zeg het me, alsjeblieft, want ik moet het weten!" En toen kwam er een antwoord terug van een stem vol victorie en lofprijs: "In het Huis van mijn Meester, daar is een verborgen plaats in de beperkende gevangenschap van Zijn stallen waar hij me voedert met Zijn eigen Hand, en Zijn graanschuren raken nooit leeg, en Zijn bronwel droogt nooit op." En daarmee gaf de Heer me te kennen dat in de dagen dat mensen zwak zijn en verhongerd in hun geesten in de tijd van geestelijke hongersnood, dat zij die hun eigen wil verloren hebben, en gekomen zijn in de verborgen plaats van de Allerhoogste, in de volslagen gevangenschap van Zijn volmaakte wil, overvloed zullen hebben van het graan des hemels, en een nooit eindigende stroom van fris water. En daarmee eindigde het visioen. 

Interpretatie van het visioen 

"Schrijf het visioen op, en stel het duidelijk op op tafelen, zodat wie voorbijgaat het kan lezen." (Habakuk 2:2) 

“Spant de paarden in~, en stijgt op, gij ruiters!" (Jer. 46:4) 

Ik ben er zeker van dat velen van u, die horen kunnen wat de Geest tot de Gemeente zegt, al ingezien hebben wat God toont in het visioen. Maar laat me het duidelijk maken. Geboren zijn in het Gezin van God, grazen op de groene weiden en drinken van de vele stromen van de zich ontvouwende openbaring van Zijn plan is heerlijk en geweldig. Maar het is niet genoeg. Zolang we kinderen waren, jong en gedisciplineerd; alleen ingeperkt door het buitenste hek van de wet dat rondom de buitengrenzen van de weiden liep, (dat ons er van af hield om op de donkere weiden van giftige zaden te komen), was Hij ermee tevreden om ons te zien ontwikkelen en opgroeien tot jonge mannelijkheid, geestelijk gesproken. Maar de tijd kwam, voor hen die graasden op Zijn weiden, dat ze gebracht moesten worden onder discipline of "opvoeding", met het doel om hen tot volwassen Zoons te maken. Velen van de kinderen vandaag kunnen niet begrijpen, waarom sommigen van hen die het paardentuig van God hebben aangedaan niet enthousiast kunnen worden over de vele religieuze spelletjes en speelse sprongen van de onrijpen. Zij vragen zich af waarom zij die gedisciplineerd zijn niet achter elke nieuwe openbaring aanhollen, of zich voeden met iedere gelegenheid om betrokken te zijn bij voor het oog "goede en nuttige" religieuze activiteiten. Zij vragen zich af waarom sommigen niet met hen willen hardrennen in hun verwoede pogingen om grote werken te bouwen en geweldige en aanzienlijke bedieningen. Zij kunnen niet het simpele feit begrijpen, dat deze Gemeenschap van heiligen wacht op de stem van de Meester, en zij horen God niet in al deze uiterlijke activiteit. Zij zullen in beweging komen op hun tijd, wanneer de Meester spreekt. Maar niet eerder, hoewel er vele verleidingen komen van de speelse veulens. En de veulens kunnen niet begrij¬pen waarom zij die voor het oog grote capaciteiten en kracht hebben daar geen goed gebruik van maken. "Zorg dat je dat rijtuig de weg op krijgt", zeggen zij, maar zij die gedisciplineerd zijn, die Gods paardentuig aanhebben, weten beter dan om in beweging te komen voordat ze de stem van de Meester horen. Zij zullen op hun tijd in beweging komen, met grote vastberadenheid, en grote verantwoordelijkheid. 

En de Heer deed mij weten, dat er velen waren die Hij in zijn training gebracht had, die gerebelleerd hadden tegen de discipli¬ne, de kastijding van de Vader. En aan hun kon niet de verantwoordelijkheid van volwassen Zoonschap worden toevertrouwd, dus liet hij hen teruggaan naar hun vrijheid, terug naar hun religieuze activiteiten en openbaringen en gaven. Ze zijn altijd nog zijn volk, grazen nog op Zijn weiden, maar Hij heeft ze opzij gezet aangaande de grote doeleinden voor dit einde der Eeuwen. 

En Hij liet me zien dat ofschoon de kastijding smartelijk scheen voor het ogenblik, en de discipline moeilijk te verdragen, toch het resultaat met al de glorie van het Zoonschap het allemaal waard is, en de glorie die volgt, het lijden dat we verduren ver te boven gaat. En hoewel sommigen zelfs hun leven laten in de training, zij toch net zo zullen delen in de glorie van Zijn eeuwige doeleinden. 

Dus verslap niet, heiligen Gods, want het is de Heer die u in gevangenschap brengt, en niet uw vijand. Het is voor uw bestwil, en voor Zijn glorie, dus verdraag alle dingen met lofprijs en dankzegging, dat Hij u waardig heeft geacht om Zijn glorie te delen! Vrees gij niet de zweep in Zijn hand, want het is niet om u te straffen, maar om u te corrigeren en te trainen, opdat u zoud mogen komen in onderwerping aan Zijn wil, en naar Zijn gelijkenis bevonden moogt worden in dàt uur. Verblijdt gij u in beproevingen, in al uw wederwaardigheden, en roem gij in Zijn kruis, en in de beperkende gevangenschap van Zijn paardentuig, want Hij heeft u uitverkoren, en Hij heeft de verantwoordelijkheid op Zichzelf genomen om u sterk en welgemoed te houden, dus steun op Hem, en vertrouw niet op uw eigen kunnen en uw eigen inzicht. Zo zult gij gevoed worden, en Zijn hand zal op u zijn, en Zij glorie zal u overschaduwen en zal dóór u vloeien als hij opkomt om de aarde te bedekken. Glorie aan God! Prijs de Here, Hij is wonderbaar! Laat Hem Heer van uw Leven zijn, vrienden, en klaag niet om wat hij doet geschieden in uw leven. 

OVERVLOED IN DE TIJD VAN HONGERSNOOD 

Want in het uur dat hongersnood het land geselt, zal Hij met Zijn eigen hand hén voeden, die onderworpen zijn aan Zijn volmaakte wil, en die verblijven in de verborgen plaats van de Allerhoog¬ste. Wanneer verschrikking het land besluipt, zullen degenen in Zijn paardentuig niet bang zijn, want zij zullen Zijn bit en toom voelen en de leiding van Zijn Geest kennen. Wanneer anderen zwak en broos en angstig zijn, zullen er mensen zijn die krachtig zijn in de sterkte van Zijn macht, en aan geen goed gebrek hebben. In het uur, dat de tradities van de religieuze systemen vals gebleken zijn, en hun stromen zijn opgedroogd, dan zullen Zijn uitverkorenen naar voren treden met het ware Woord van de Heer. Dus verblijdt u, Zonen van God, dat u uitverkoren bent door Zijn genade voor dit grote werk in dit laatste uur. 

Het hek dat de veulens binnen hun eigen graslanden en hun eigen weiden hield betekent niets voor het span in het paardentuig, want de poorten gaan voor hen open, en zij treden naar buiten, trekken het rijtuig van de Koning naar vele vreemde en wonderbare plaat¬sen. Zij staan niet stil om de giftige kruiden van de zonde te eten, want zij voederen zich alleen in de stal van de Meester. Deze velden vertrappen zij onder hun voeten, terwijl ze uittrek¬ken voor de zaak van de Koning. En aldus is er voor hen, die tot volkomen onderwerping aan Zijn wil gebracht zijn, geen wet. Want zij bewegen zich in de genade Gods, alleen geleid door Zijn Geest, waar alle dingen wettig zijn maar niet alle dingen nuttig. Dit is gevaarlijk terrein voor wie ongedisciplineerd zijn, en velen zijn omgekomen in de zonde als zij over het hek sprongen zonder Zijn paardentuig en Zijn toom. Sommigen hebben van zichzelf gedacht dat ze volkomen in het paardentuig en onderdanig aan Hem waren, enkel om te ontdekken dat in een of andere dwarsstraat van hun leven rebellie en eigenwilligheid woonde. Laten wij v6ôr Hem wachten totdat hij een strik om ons werpt en ons optrekt naar Zijn plaats van training. En. laten wij leren van het handelen van God en de bewegingen van Zijn Geest totdat we tenslotte Zijn paardentuig om ons heen voelen vallen, en Zijn stem ons horen leiden. Dan zijn we veilig voor de strikken en valkuilen van de zonde, en dan zullen wij in Zijn huis verblijven voor eeuwig! 

Besluit - door Ross Davids 

Dank God voor heiligen die in vroeger dagen getrouw zijn geweest om de boodschap van de Heilige Geest bekend te maken, in weerwil van de tegenstand van de wil van mensen. Ja, vele malen bedoelen we het goed, maar hoe gemakkelijk is het om geleid te worden door onze eigen gedachten, zoals Petrus toen Jezus de boodschap voor dat ogenblik bekend maakte. Het was zo gemakkelijk om te vallen uit het rijk van de openbaring, "Gij zijt de Christus", en in het rijk van de gedachten, waar we een kanaal kunnen zijn voor de vijand. 

In dit uur roept God een volk om hun eigen wil, verlangens en plannen over te geven, hoe goed zij ook schijnen te zijn, en hun kruis op te nemen; dat zij hun eigen leven verliezen en, vanuit een ervaring van dood-aan-het-zelf, een dimensie van Zijn opstanding vinden, nog in dit sterfelijk lichaam. Want het is naar de maat dat we leeggemaakt zijn dat we gevuld zullen worden: het is naar de mate dat wij dood zijn dat we opgewekt zullen worden; het is naar welke maat wij horen en doen dat wij zullen ontvangen, niet alleen in deze wereld maar in de toekomende. 

De gave en de genade van de redding hebben niets te maken met de beloning die wij in heerlijkheid ontvangen. Wij bepalen door onze eigen verlangens en bésluiten onze bestemming in God. De keus is aan ons. Een baby geboren in een landhuis kan zijn dagen eindigen in armoede, door af te vallen en de grondslagen van succes aan de kant te schuiven. De menigten in de hemel zullen niet meeregeren met Christus en de overwinnaars, vanwege de besluiten die zij nu nemen. Want er is een enorm verschil tussen gered worden als door vuur heen, en verheerlijkt worden met Hem. 

De Bijbel zegt "God doet de eenzame wonen in een huisgezin; Hij voert naar buiten hen die gebonden zijn met ketenen; maar de weerspannigen (die rebelleren) wonen in een dor land." Psalm 68:6 God wil dat wij ons onderwerpen aan Zijn wil, Zijn stem horen, onderwijzing en kastijding ontvangen, want met de maat waarmee we Zijn woord meten, zal ons gegeven worden. Herinner u de jaren van overvloed toen Jozef de graanschuren vulde. Amos 8:11 zegt "Zie, de dagen komen, zegt de Here God, dat ik een honger in het land zal zenden, niet een honger naar brood, noch een dorst naar water, maar om de woorden des Heren te horen." 

Beschouw de gelijkenis van het Paardentuig van de Heer; beschouw de twee veulens en neem in uw hart het besluit dat u een vreugde wilt zijn voor uw hemelse Vader, niet alleen nu, maar in het Koninkrijk van de toekomende eeuw. Amen. 
Bill Britton 

 

De Wind van de Geest

 

 

 

De wind van de Geest


Author: David Minor

 

22-08-2003

Een profetie gegeven aan David Minor in 1987, welke door veel christelijke leiders als een woord van God ontvangen is.

De Geest van God wil tot u zeggen, dat de wind van de Heilige Geest door het land waait. Echter, de gemeente is niet in staat om deze wind volledig te herkennen.

Zoals mensen namen geven aan stormen en orkanen, zo heb Ik mijn naam aan deze wind gegeven. Deze wind zal genoemd worden: 'Heiligheid voor de Heer'.

Vanwege een gebrek aan kennis omtrent de wijze van Gods handelen zullen sommigen van mijn volk trachten beschutting te vinden voor deze wind, maar zodoende zullen zij mijn werk missen. Want deze wind is gezonden om te waaien door elke kerk en gemeente die mijn Naam noemt. Hij zal waaien door elk instituut dat in mijn Naam opgericht is. In die instituten, die mijn Naam vervangen hebben voor hun eigen naam, zal men vallen door de krachtige invloed van mijn wind. Deze instituten zullen als een kaartenhuis ineenstorten. Bedieningen, waarin men niet in oprechtheid voor Mij gewandeld heeft, zullen gebroken worden en vallen. Om deze reden zal men geneigd zijn om dit als een werk van Satan te brandmerken, maar dit is mijn wind.

Ik kan mijn gemeente in haar huidige vorm niet tolereren en Ik zal dit niet meer dulden. Bedieningen en organisaties zullen geschud worden en vallen in het aangezicht van deze wind en alhoewel sommigen zich zullen trachten te verbergen, zullen zij niet ontsnappen. De wind zal waaien tegen uw levens en alles wat u omringt zal lijken af te brokkelen en zo zal het ook zijn, maar vergeet nooit: dit is mijn wind, zegt de Heer. Hij zal komen met tornado kracht en verwoesting blijken achter te laten, maar het woord van de Heer zegt: ‘Richt uw gezicht op deze wind en laat hem waaien’. Want alleen datgene wat niet van Mij is zal verwoest worden. U moet begrijpen dat dit nodig is.

Weest niet ontmoedigd. Want hierna zal mijn wind opnieuw gaan waaien. Hebt u niet gelezen hoe mijn adem blies in de vallei van de dorre doodsbeenderen? (Ezechiël 37). Zo zal hij op u blazen. Deze wind zal komen met dezelfde kracht als de eerste wind en hij zal ook een naam hebben. Hij zal genoemd worden: 'Het koninkrijk van God'. Hij zal mijn kracht brengen. Het bovennatuurlijke zal komen met deze wind.

De wereld zal om u lachen vanwege de verwoesting van de eerste wind. Maar zij zullen niet langer lachen, want de tweede wind zal komen met autoriteit en een kracht die het bovennatuurlijke onder mijn volk zal voortbrengen en de vrees van God zal op het land vallen. Mijn volk zal gewillig zijn op de dag van mijn kracht, zegt de Heer (Psalm 110).

Door mijn eerste wind, die nu op u is, zal Ik trots, begeerte, hebzucht, wedijver en jaloersheid wegblazen en u zult zich ontredderd voelen; maar hebt u niet gelezen: 'Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen?' Dus, vanuit uw armoede van geest, zal Ik mijn Koninkrijk vestigen. En hebt u niet gelezen: 'Het Koninkrijk van God is in de Heilige Geest'? Zo zal mijn Koninkrijk door mijn Geest gevestigd en openbaar gemaakt worden.

Weet ook, dat er zijn die zich zullen zoeken te verbergen voor deze huidige wind, maar mee willen gaan met de tweede wind, maar zij zullen opnieuw hierdoor weggeblazen worden. Alleen aan hen die met hun gezicht in deze huidige wind zijn gaan staan, zal toegestaan worden om aangedreven te worden door de tweede wind.

U hebt verlangd naar een opwekking en een terugkeer van de wonderen en het bovennatuurlijke. U en uw generatie zullen het zien, maar het zal alleen maar komen door mijn werkingen, zegt de Heer. De gemeente van dit land kan in zijn huidige vorm mijn kracht niet bevatten. Maar als zij zich richt naar de wind van de heiligheid van God, zal zij gereinigd worden om mijn heerlijkheid te kunnen bevatten.

Dit is het oordeel dat begonnen is bij het huis van de Heer, maar dit is niet het einde. Wanneer de tweede wind gekomen is en mijn oogst heeft binnengebracht, dan zal het einde gekomen zijn.

 

Recent Videos

2098 views - 0 comments
2435 views - 0 comments
3199 views - 1 comment